• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Presentasjon av brosjyre om Ilseng tettsted

• Arrangementsdato: 25.08.19
Utskriftsvennlig side

Oppmøte på Ilseng IL klubbhus søndag 25.08 kl 12
kl.12
Det blir en presentasjon av Ilsengs nye brosjyre og en kortfattet info om Ilsengs muligheter med vekt på nye boligområder. Vi vil også si litt om hva Ilseng mangler som tettsted.

kl.13 Befaring på Ilseng

kl.14 Kaffe serveres på Gapahuken på Bjørby

kl.15 Vi avslutter

Litt mer om befaringen
Gangvei under jernbanen
Utenfor klubbhuset ser vi traseen mellom Scanpole og Anebyhus som kan bligangveien under jernbanen.
Utvidelse av fengslet
Statsbygg har ervervet grunn nord for dagens Ilseng Fengsel. Utvidelsen er pplanlagt for inntil ca 200 innsatte, mot idag ca 80 stk.

Boligområde 166 da vest for Idrettsparken i Hamar kommune
Dette området blir vest for Ilseng Fengsel.

Ilseng stasjon
Ilseng stasjon er oppgradert med ny perrong som er lang nok og høyden plasser med avstigningen av toget.

Ilseng sentrum etter undergangen under jernbanen,
Vi ser at FV "Ilsengvegen" mangler sykkel og gangvei far Hamar.
Sørover ser vi Ilsengstiene langs Lageråa og boligområdet "Lageråa". Der er det fortsatt ca 10 mål som ikke er bygget ut.

Vi ser den gamle Shell stasjonen som nå har 2 verksteder som driver i lokalene.

Vi ser det gamle S-laget som er gjort om til leiligheter. Lenger øst langs jernbanen er det muligheter for flere boenheter.

Så passerer vi "Hammerbygget" som hele Ilseng håper at det skal skje noe med.

Langs gamlevegen har vi "Larssveen" som Nordbolig har kjøpt og som er ferdig regulert. I prinsipp klart til å bygges ut.

På vestsiden av Gamlevegen ligger Andrå Dekk og Felg. Kommunen skriver i sin arealplan.
"Det har over lengre tid har vært viet oppmerksomhet på grunn av forsøpling gjennom lagring av dekk, biler og lignende. Det har vært en langvarig prosess knyttet til at det oppfattes som lite egnet med denne type næring så sentralt i et boligområde. Det foreslåes at det åpnes for at dette kan bli boligområde på 23 daa. Dette hindrer ikke dagens virksomhet, men utvidelser blir ikke tillat.

Grønvolden
I dag en gras/hamning som ble avsatt til boligformål i forrige arealplan, derfor er den ikke med nå. Litt uklart enda for mye som kan bygges ut

Fortetting i eksisterende boligfelt.
Det foregår endel fortetting, særlig Bolig-Øst AS har vært ivrige og flinke med ca 10 nye boenheter.

Hva skal til for å skille seg ut fra andre utbyggingsområder
Det grønne skifte er i gang. Hva betyr dette fremover.
Vi kan se at noen tar dette seriøst, andre tar det rolig, noen tror ikke at endring er nødvendig. Men vi ser liten endringsvilje til å bygge på en mer bærekraftig måte på nye boligfelt på Hedmarken. Men hederlige unntak finnes. Det er idag mulig å bygge ut der CO2 avtrykket er redusert til langt under det halve.

Så å si alle nye boligområdene på Ilseng er omkranset av små jorder der det dyrkes stort sett korn. Det kunne være gode områder for parsellhager.

Her under et godt eksempel på nytenking
Nye Kiwi Hokksund setter tenker nytt om bærekraft


www.kiwi.no

Lagt inn av Hans Kroglund [13.08.19 10:29]

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

07.05.24
Lunch ved gapahuken Bjørby

11.05.24
Ilsengløpet 2024

12.05.24
HHT fellestur Ilsengstiene 10 år

01.06.24
Tur på Ilsengstiene med DnT Lillehammer

29.09.24
Fellestur Lagerårunden. DNT Elverum


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006