• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård

av Hans Kroglund [04.10.07 21:06]
Utskriftsvennlig side

Romedal Lions klubb

HVA ER LIONS?

Vi har en Lions klubb i Romedal som har eksistert siden mai 1977. Dere kjenner vel til klubben, kanskje mest på grunn av kalender og tulipansalget.

Vi er en klubb på 28 medlemmer hvorav 9 er kvinner. Og vi vil svært gjerne ha flere medlemmer ! Hvis noen skulle tro vi er en gruppe overlegne og jålete mennesker som helst vil være for seg sjøl i klubben, er dette absolutt ikke tilfellet. Vi har ingen hemmeligheter ! Dersom du skulle ha lyst til å bli medlem kontakt en av oss medlemmene.

Hva er Lions?

Lions er en internasjonal organisasjon , faktisk verdens største humanitære organisasjon. Den ble stiftet i 1917 av amerikaneren Melvin Jones. Lions kom til Europa i1948 og Norge i 1949. Lions har i dag ca 1.3 millioner medlemmer i 205 land. I Norge er det ca 12300 medlemmer fordelt på 480 klubber. Den enkelte Lions klubb er grunnelementet i Lions organisasjon. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem i en klubb. Klubbene er i stor grad autonome, men må arbeide i overensstemmelse med nasjonal og internasjonal lov. Lions har sine egne mål og egen etikkodeks.

Aktiviteter
er en fellesbetegnelse på den virksomhet Lions driver for å hjelpe andre. Her kommer det litt fra aktivitetsmenyen:

Internasjonalt.
Øyehelseprosjekt i Uganda og Malawi. Røde Fjær aksjonene har bidratt til å gi synet tilbake til 24 millioner mennesker!

Det er flere nordiske samarbeidsprosjekt. Mest kjent er kanskje familiesenteret for å rehabilitere kreftrammede barn i Minsk, Hviterussland. Dette prosjektet ledes av vårt distrikt. Ellers er ungdomsutveksling og Norske Lions katastrofeberedskap viktige aktiviteter internasjonalt.

Nasjonalt.
Røde fjær aksjonen i 2009 gikk til senteret for blinde og svaksynte i Hurdal. Vi kan også nevne senteret i Mesnalien som driver kunnskapsformidling og hjelpearbeid for kreftrammede.

Lions tulipanaksjon er en viktig aktivitet for Lions .Inntekter fra Lions tulipanaksjon går til forskjellige former for rusforebyggend tiltak. Innsamlede penger går bl.a. til prosjekter som ”Det er mitt valg” et undervisningsopplegg for skoler på flere nivå.

Tulipanaksjonen går av stabelen 24. april i år.

Lokalt:
Den enkelte klubb, klubben i Romedal deltar i forskjellige aktiviteter som Tulipanaksjonen og Røde Fjær aksjonene. I tillegg gis det meste av innsamlede midler til lokale formål som eldreomsorg, hjelp til funksjonshemmede, utstyr til barnehager og mye mer.

Penger.
Når det gjelder penger, er det viktig å si at det er et ufravikelig prinsipp at de penger som samles inn går ubeskåret til klubbens aktiviteter utad, forskjellige former for hjelpearbeid. Utgifter til drift av klubb og organisasjon dekkes gjennom medlemskontingenter og evt. andre bidrag fra klubbens medlemmer. Aktivitetsmidler og driftsmidler blir regnskapsført og forvaltet på separate konti.

Klubben i Romedal.

Det er viktig for oss å understreke at klubben vår ikke hadde kunnet holde på med så mange aktiviteter med å gi penger til ulike gode formål hvis ikke folk i bygda hadde vært så velvillige med å kjøpe kalenderen med de historiske bilder og støtte tulipanaksjonen hver vår. Klubben takker for den store velvilje som folk viser.

Det er riktig å si at medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement i hjelp til andre. Men vi er også opptatt av et godt miljø i klubben. Vi har møter en gang i måneden og på klubbmøtene inviterer vi foredragsholdere som har mye interessant å bringe. Vi er også ofte ute på klubbesøk i bedrifter for eksempel.Det er trivelig å være Lions medlem i Romedal. Det er ikke bare plikt og ansvar men også mange hyggelige opplevelser. Vi har også noen ganger vært på tur, vi har vært i Finland, i Litauen og i Hviterussland.

Er Lions noe for deg? Denne kombinasjonen av humanitært hjelpearbeid og hygge og vennskap er en fin kombinasjon.

Hvis du har lyst til å bli medlem, vær ikke redd for å ta kontakt. Du kan bli med på noen møter for å se ”hvordan det går for seg” uten forpliktelser før du evt. bestemmer deg.

President i klubben vår er i år Arnt Ivar Møller, tlf.: 62572140.eller du kan kontakte undertegnede tlf.62583412. Ellers finner du oss på Lions hjemmesider: http;//lions.no eller på Ilseng net.

Romedal, 24.01.2010
Berit B. Solvang

Mer om Lions
Lions er verdens største serviceorg. med 1,5 mill. medlemmer i 170 land.
Det står mer i Menighetsbladet nr 3, 2007.

Klubben startet sin virksomhet den 27. mai 1977 og har nå 26 medlemmer. Vi har møte den 1. torsdag i hver måned kl. 19.00 på Herredsvang, utenom sommerferien i juli og august.

Det er også Lions mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid gjennom mulighet til å hjelpe andre, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling. Kontakt gjerne en av våre medlemmer om Lionsmedlemskap kan være noe for deg.

Du kan nå oss via E-post :
romedal@lions.no
eller
send en epost til Christian Røhne
croehne@online.no

Medlemsliste Rettet 24.11.08 (hentet fra deres hjemmeside)
Medlemmer i LC Romedal

Dette er en oversikt over klubbmedlemmer med navn og poststed (pr 10.12.11)

Navn Poststed
Halvard Brynjulvsrud, 2330 Vallset
Erling Bjørtomt, Hamar
Ola Dahl, 2335 Stange
Randi Hagen, 2334 Romedal
Arne Heimdal, 2334 Romedal
Anne Marte Hørsand, 2334 Romedal
Karin Hørsandlien, 2332 Åsvang
Inger Marie Kroglund, Ilseng
Kirsti Kværneng, 2317 Hamar
Åse Lie, 2335 Stange
Brit Mauseth, 2334 Romedal
Hans Eirik Mytting, 2330 Vallset
Arnt Ivar Møller, 2334 Romedal
Tore Nordbryhn, 2345 Ådalsbruk
Erik Norstad, 2337 Tangen
Mons Gunnar Oustad, 2344 Ilseng
Elsa Nerem Petlund, 2332 Åsvang
Håkon Petlund, 2332 Åsvang
Christian Røhne, 2344 Ilseng
Eldbjørg Skogli, 2334 Romedal
Berit Solvang, 2334 Romedal
Per Otto Sæther, 2334 Romedal
Tormod Trannum, 2344 Ilseng
Odd Tårneby, 2332 Åsvang

Noen bilder fra medlemsmøter. Her på Aruna Akademiet
www.photos,google.com

Lions Litaunen på besøk 11-08-2012
www.photos,google.com

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006