• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Breidablikk reddet 22.03.17

av Hans Kroglund [17.11.12 13:36]
Utskriftsvennlig side

Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen

Oppdatert 08.04.16
Kommunestyret har bestemt den 22.03.17 at alle barneskolene skal bestå som i dag. Romedal U-skole skal nedlegges og slås sammen med Stange og flytter til Stange.

Oppdatert 24.02.16
Hamar Arbeiderblad, HA skriver at Stange Aps skolegruppe innstiller at Breidablikk barneskole opprettholdes. Det svinger i skoledebatten , men det er kommunestyret som avgjør dette til slutt i mars
Forslaget blir da at Romedal U-skole flytter til Stange og Åsbygda og Solvin flytter til Romedal U-skole. Espa slås sammen og flytter til Tangen

Les hele saken. Trykk for større kopi


Oppdatert 11.11.14
Stange Kommune har bestilt en utreding fra Telemarksforskning om skolestruktur i Stange Kommune. Den 06.11.4 skrev Stangeavisa om denne rapporten som Stange skal bruke som et grunnlag for videre arbeid. Denne gang gikk det Breidablikk sin vei.

Mange har vært spent på resultatet fra denne rapporten. Ilseng.net har ikke lest den så vi referer til SA. Den skriver at Romedal ungdomskole blir foreslått omdisponert til barneskole for Åsbygda, Vallset og Solvin istedet. Espa foreslåes nedlagt og elvene flyttes til Tangen.

Breidablikk skole beholdes og kan utvides med ungdomstrinn til og med 10 trinn. Andre ungdomskoleelever fra Romedal fordeles mellom Stange og Ottestad.
Det nevnes som positivt ved Breidablikk skole at så mange elever kan gå til skolen. Flott at også slike momenter kan taes med.

En ombygging av en skole koster ca kr 65-75 mill. og besparelsen antydes i størrelsesorden kr 3,5-4,5 mill. Det er ikke all verden, så her er ikke siste ord sagt.

Les hele rapporten her
www.stangekommune.no

Her en faximile fra SA. Klikk for større bilder.Stangeavisa 06.03.14
Nå starter utredningen. Se webalbum

Ilseng.net har laget noen kopier av repotasjer og debattinnlegg. Her er noen av innleggene


<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

07.05.24
Lunch ved gapahuken Bjørby

11.05.24
Ilsengløpet 2024

12.05.24
HHT fellestur Ilsengstiene 10 år

01.06.24
Tur på Ilsengstiene med DnT Lillehammer

29.09.24
Fellestur Lagerårunden. DNT Elverum


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006