• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Ilseng i utvikling

av Hans Kroglund [11.02.22 17:51]
Utskriftsvennlig side

For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.

En gruppe som består av enkeltpersoner fra idrettslag, samfunnshus og FAU vil arbeide for å legge til rette for at Ilseng skal utvikles. Vi tar her også med trafikkforhold skal gjennomgås av myndigheter.
Dette blir som en "blogg". Det nyeste øverst.

20.03.10 Mulighetsstudie fra eiendomsutvikler Salutaris Eiendom
Her et mulighetsstudien som er utgangspunkt til Hamar og Stange kommune
230310_skaubo_mulighetsstudie_presentasjon_copy1.pdf

20.03.23 Nyheter i HA om Skaubo boområde Ilseng/Hamar
www.photos.google.com

Reklamevideoer fra Ilseng som viser muligheter
www.youtube.com

Rullering av Kommuneplan. Møte Ilseng Samfunnshus 18.01.23 kl 18
Det har vært møter i Ottestad, Espa, Romedal, Åsbugda, Vallest og den 18.01.23 er det Ilseng sin tur. En gruppe på ni har hatt et forberedende møte og resultatet er sendt som spørsmål/avklaringer i forkant til Stange kommune. Her er aktuelle dokumenter.
Muligheter for utvikling av Ilseng
Muligheter for utvikling av Ilseng

Spørsmål sendt til Stange den 06.01.23
Stange kommune spørsmål til arealplan møte den 18.01.23


Tidsplan frem mot kommunevalg sep. 2023
1. Høst 2022. Trafikkforhold på Ilseng.
2. Sende ut info til utbyggere og fortelle om boligområder på Ilseng.
3. Gruppen jobber med kartlegge forholdene for å bygge ut boligområdene. Stikkord er vei, vann. kloakk, strøm og internett
4. Få Stange kommune med å laget og arrangere et møte om Ilseng
5. Spre info og engasjere Ilsengs befolkning.
6. Skoledebatten kommer sannsynligvis opp foran valget i 2023. Hva gjør vi med det?
7. Våren 2023. Stort allmannamøte om Ilseng

Blogg (det nyeste øverst)

3. Høst 2022 Sende ut info om Ilsengs muligheter til utbyggere
Nordbolig ved Katrine Aalstad og Finn Haug. De eier området 3. Larsveen

2. Høst 2022 Trafikkforhold. Brev sendt til Stange kommune og Innlandet fylke

Artikler i HA og bilder fra Jønsbergvegen og trafikkforhold
www.google.photos.com

Her er brev som er sendt til Stange og Innlandet fylke
Trafikk på Ilseng forbedringer

1. Stortingsvalg 2021. Ilsengs muligheter sendt til politikerne i Stange
Alle politiske partier fikk dette dokumentet om Ilsengs muligheter foran valget sep. 2021
Muligheter for utvikling av boliger på Ilseng forbedringer

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

07.05.24
Lunch ved gapahuken Bjørby

11.05.24
Ilsengløpet 2024

12.05.24
HHT fellestur Ilsengstiene 10 år

01.06.24
Tur på Ilsengstiene med DnT Lillehammer

29.09.24
Fellestur Lagerårunden. DNT Elverum


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006