• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Breidablikk barneskole

Utredning om barneskoler
Rådmannen i Stange vil ha utredet om det er penger å spare på å slå sammen 4 barneskoler i Romedal til 1 storskole
Les mer... [ 17.11.12 13:40 ]

Breidablikk Barneskole
Breidablikk skole ligger øst i kommunen, og grenser opp Hamar og Løten. Det er i år 152 elever fordelt på 7 klasser. Elevene kommer fra Ilseng, gårdsbruk og spredt bebyggelse i omegn. Ny rektor 2009 Kjersti Håland..

September 2009 fikk FAU satt opp en ny ballbinge.

Skolen har store og fine utearealer til lek og moro for elevene. Vi jobber aktivt sammen med FAU for å legge dette til rette på best mulig måte for elevene. Vi har foreløpig gjort ferdig ei grusbane til fotball, og vi har kjøpt inn mål. Vi har også lekeapparater, husker, sykkelbane og det siste tilskuddet er et flott skate-anlegg. Det var en stor jobb som foreldrene ordnet på en utmerket måte.
Alle foresatte og ansatte på Breidablikk jobber for at elevene skal være trygge, utvikle seg og ha et lærerikt tilbud. Vår visjon er: Trivsel i et lekende, skapende og utforskende miljø.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Bredidablikk skole: 2344 Ilseng
Tlf: 62 57 41 10

Opplysningen er hentet på hjemmesiden til Stange Kommune.

Breidablikk Skole har mange prosjekter og er med på mange. Her et eksempel på deltagelse i Tor Karseth "Unga på Løkja"
www.ilseng.net/Breidablikk • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

19.10.21
Ilseng Pluss: Bålkos på Bjørby

24.10.21
Romedal Kapell

24.10.21
TV aksjon. Inntekt til Plan BARN, IKKE BRUD

28.10.21
Møte i Ilseng Pensjonistforening

27.11.21
Julemessse Ilseng Samfunshus

29.12.21
5.dagsfest Ilseng Samfunnsus


>>Se hele arrangementskalenderen...
Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Aruna-Akademiet

Les mer...

Reisebrev fra Ilsengfolk
Her er det mulighet for ilsengfolk å formidle og dele sine opplevelser til andre.
Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006