• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
HHT planlegger turstier Ilseng

av Hans Kroglund [19.09.12 11:58]
Utskriftsvennlig side

Ilseng har allerede mange flotte turstier nord for Idrettsplassen, i Ilsengmarka. Ilseng grenser til Ådalsbruk i øst og Romedal Kirke i sør og E6 i vest. Det blir et stort område og det er ønskelig med stier der folk bor. Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) har den rette kompetansen Ilseng trenger.

Befaring på Ilseng 15.05.2012: Våtmarksgruppa og grunneier Trond Vidar Vedum, HHT leder Margrete Ruud Skjeseth, stiansvarlig Jan Schrøder Stange krets.

Det er mange fordeler med å få HHT med på laget. De har ca 4500 medlemmer der turstiene på Ilseng blir tilgjengelig og indirekte markedsført. De kan planlegging, rydding, skilting, få tillatelse fra grunneiere, søke om støtte og ikke minst å tegne kart. Kartene blir da tilgjengelige i kartdatabaser. Turmulighetene vil da også bli tilgjengelig på turplanleggeren www.ut.no

Hva har skjedd så langt i prosessen, status 19.09.12
Undertegnede Hans Kroglund utarbeidet et kladdkart med turstier mor øst, sør og vest ut ifra turer gjort gjennom mange år. Disse kladdene ble sendt til HHT, Ilseng Idrettslag, Ilseng Vel og endel grunneiere.
Utvalget av grunneiere var noe tilfeldig, dette ble gjort for å se på responsen i første omgang. Den var veldig god og fordi mange har lagt ned en betydelig innsats i allerede eksisterende stier. De mangler kanskje kart, skilting og vedlikehold.

Her er noen foreløpige planer over noen utvalgte områder. Oversiktskart innholder nr. som bildene refererer seg til.

Ilsengmarka og tilgang fra F206
Mot Nord ligger Ilsengmarka, der er det veldig fine stier som Leif Erik Grønvold vedlikeholder. Tilkomsten fra vest er nå vanskelig for andre enn grunneiere. Det er ønskelig at boligene nord for Ilseng får tilgang. Hans Kroglund har vært og snakket med Svein Arve Pedersen og Arne Borud. De er veldig positive til dette og her er er et forslag som må gjennomgåes med HHT og grunneiere.Løkenvegen, Tranholen, Starene og Skogstad
Oversiktskart 1-13 Løkjasvingen til Løkja Bru

Dette er en eksisterende sti/traktorvei som ble ryddet nå i sep. 2012 av Andres Slagsvold. Stien mangler merking. Her er det også skiløype om vinteren. Det planlegges ny sti fra Tranholen til Feltstasjonen ved Horne.
Noen ønsker også sti til Romedal Kirke. Det blir ikke planlagt nå i 2012.

Oversiktskart 21-27 Grønvolden og Skogstad
Elvevegen til Grønvolden/Skogstad er ryddet sep. 2012. En hengebru over Svartelva, da hadde det bare vært noen 100m til Feltstasjonen på Starene. Flott langs elva ved Grønvolden.

Oversiktskart 40-51 Starene
Disse stiene er under planlegging av HHT sin stiansvarlig Jan Schrøder. Våtmarksgruppa i NOF (Norsk Ornitologisk Forening) ønsker at Feltstasjonen skal være tilgjennelig for almenheten.

Oversiktskart 60-61 Hornealléen
Sti som har vært brukt i alle går, men som de 2 siste årene har grodd igjen. Ryddet sep.2012

Her er bilder som refererer seg til nr på kartet.


Øst ved Hørsand
Det er ønskelig med bru over Fura mot Hørsand. Herman foreslår at brua blir mot der Svartelva og Fura møtes. Om sommeren kan Svartelva følges mot Hørsand bru. Her er det rester etter brenneri og deter god plass mellom elva og jordet. Herman Hørsand er positiv til dette og ønsker stier velkommen.


Traktorveien fra Hørsand over Bryhn Mølle som kommer i gjen ved Nordbryhn er grodd igjen. Der syklet Tor Karset på 80-90 tallet og kom igjen på Klevfoss.


Vest
Lageråa Boligfelt er et nytt boligfelt og det hadde vært ønskelig med tilgang til "Sandehagan" rett vest for boligfeltet.


<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006