• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Romedal kirkesenter planlegges

Publisert av Hans Kroglund [03.12.18 20:00]
Utskriftsvennlig side

Romedal menighet er nå det eneste sognet i Stange kommune som ikke har et kirkesenter. Vallset, Stange, Tangen og Ottestad har det.
Et eget menighetssenter eller menighetshus i Romedal kom første gang på ønskelisten etter krigen, altså for over 70 år siden. Mange planer har kommet og gått gjennom årene.Bildet: Romedal kapell har plass til ca 60 stk. Det trengs et mer moderne kjøkken til så mange kaffegjester som her på bildet.

Hvorfor behov for å utvide og oppgradere dagens lokaler?
Det store rommet fungerer fint som «storstue» med en gruppe på inntil 60 stk. Kjøkkenet tilfredsstiller ikke dagens krav og må oppgraderes.

Trosopplæring, barnekor, ungdomskor, kontorer og lager
Trosopplæring var tidligere noe som var integrert i skolen. Slik er det ikke lenger, nå er det kirken selv som i stor grad må stå for den. Da trengs det plass. Menighetsrådet ser for seg et "torg" i midten av nybygget. I tillegg kommer kontorer både for menighetsråd, prest, organist, trosopplærer og frivillige. Det er planlagt 2 aktivitetsrom/møterom slik at flere grupper kan møtes og med flere rom blir fleksibiliteten større. Det er satt av plass til et lager for diverse utstyr og materiell.

Ilseng.net snakket med Bodil og Tord Kristian Horne som er engasjerte og har ekstra lang erfaring med saken. Tord Kristian kunne fortelle at det periodevis har vært jobbet med dette svært lenge. Menigheten eide i mange år Huse som ligger like ved gården Skyttern. Se kart under. Huset var i menighetens hender til ca. 1990, da det ble økonomisk vanskelig.


2011 Planer om kirkesenter på 330 m2
En egen komité utarbeidet et forslag etter menighetens ønsker. Bygget var på 330 m2 og kostnadsoverslaget var kr 6.6 mill basert på en snittpris på kr 20.000 pr m2.
Romedal menighetsråd la imidlertid planene på is og saken sto stille inntil nytt menighetsråd begynte å arbeide med saken igjen fra senhøsten 2015.

2017 Tilbygg på 220 m2 med et glassoverbygg
Romedal Menighetsråd informerte i menighetsblad nr. 3 og 4 fra 2017 at det ble arbeidet med nye planer.
I menighetsblad nr. 2 fra 2018 fremlegges nye planer. En perspektivtegning viser hvordan eksisterende kapell, servicebygg/bårehus og planlagt nybygg vil henge sammen. Det er et glassbygg som binder byggene sammen. Tegningene er forelagt og akseptert av biskopen og vernemyndighetene.

Dobbeltrykk for større bilde


2018 september Menighetsblad nr 3 årgang 73


2018 nr 4 årgang 73 Menighetsblad november. Forslag til rom inndeling
Menighetsrådet ber om innspill og utfordrer menigheten på hvorfor de tenker som de gjør.Finansiering og egenandel. Gaver til nytt kirkesenter.
Menighetsrådet samarbeider med kirkevergen om prosjektet og kirkesenteret skal etter planene finansieres av Romedal menighet og Stange kirkelige fellesråd i fellesskap. Menigheten må bidra med inntil 2 millioner kroner og Kirkesenteret/utvidelse av lokalene ved Romedal kirke står på fellesrådets investeringsplan for 2019 med et beløp på 4 millioner kroner. Hvis ikke det blir byggestart i 2019, blir midlene overført til senere start.

Romedal menighetsråd har i mange år hatt en egen «Kirkesenterkonto».
Gjennom informasjon i menighetsbladet er det satt i gang en givertjeneste og pr. november 2018 står det kr 829.669 på kontoen. Målet er altså kr 2 mill. før byggearbeidene kan settes i gang.

Hva tenker menigmann om prosjektet?
Etter det ilseng.net erfarer, så har det vært åpent møte om prosjektet. Naturlig nok så kom det frem både positive tilbakemeldinger, men også skepsis til prosjektet. Det vil naturlig være flere meninger, særlig når så stor del av prosjektet er basert på frivillighet.

Ilseng.net kommer gjerne tilbake med mer om prosjektet, dette er viktig for bygda. Men uansett ønsker vi menighetsrådet lykke til med arbeidet og håper det blir en løsning som flest mulig er fornøyd med.

Romedal kirke, en flott bygg og hus for hele bygdefolket.
<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006-2024