• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
120 nye boenheter på Ilseng?

Publisert av Hans Kroglund [16.06.17 19:22]
Utskriftsvennlig side

Ilseng.net har foretatt et overslag over antall mulig nye boenheter som det er lett å bygge ut. Det finnes sentrumsnære områder der det er under 100 m til infrastruktur som vei, vann/kloakk, strøm og fiber/internett. Ilseng trenger nye boliger for å styrke befolkningsgrunnlaget til ny skoledebatt som kommer om ca. 15 år.Bildet: 4 nye leiligheter i Gamlevegen. Alle 4 er solgt av Bolig Øst.

Å bygge boliger er den meste måten å sikre at Breidablikk barneskole vil bestå for fremtiden. Skolen har nå ca 120 elever, men det er plass til mer enn 150 elever.

Hvor vil folk bo?
Folk vil bo i Ottestad, ikke på Ilseng. Dette er bare å holde liv i gamle myter. Folk vil bosette seg på Ilseng, det handler om å fremsnakke det beste ved Ilseng og det er mye!
Ilseng har barnehage, skole, butikk, samfunnshus, industri, Idrettslag, sangforening og en flott natur med 4 elver og Ilsengstiene.

Stange kommune snakker om aksen Tangen, Stange og Ottestad. De snakker lite om utkanten østover, Vallset, Åsbygda, Romedal og Ilseng. Her er det ledig skolekapasitet.
I Ottestad er de fleste skoler "sprengt" og noen elever må flytte inn i brakker høsten 2017.

Ilseng.net synes det var rart at Ottestad ikke var med i utredning om skolestruktur i Stange kommune nå i 2016/17. Kommunen ligger tydelig på etterskudd med den planleggingen.
Eller skulle Stange kommune stimulert til boligaktivitet der skolene har ledig kapasitet?

Boliger på Ilseng
Ilseng.net har anslått følgende antall boenheter:
20 stk Lageråa. Ca 10 mål som er ferdig regulert. Industribygg må rives
30 stk ved Jernbanen bak gamle Samvirkelaget. Østli Eiendom
30 stk Larsveen. Nordbohus. er ferdig regulert.
30 stk Grønvolden. Tilhører Horne Gård. En flott sør-vest vent skråning/område ned mot Svartelva.
10 stk Fortetting på store eksisterende tomter Ilseng sentrum.
Dette blir tilsammen 120 boenheter


Litt om Åkershagan Hageby med 750 boenheter
Stange Kommune hadde for en stund siden en åpen dag der arkitekten Slagsvold Hekne la frem plan for dette området. Mandatet han hadde fått fra Stange Kommune, altså rammene var fortetting med et hageby preg. Men hadde hadde fått beskjed om ikke å ta hensyn til fremtidig barnehage eller skole. Flere syntes det var rart, men arkitekten kunne ikke gjøre noe med det.
Les mer om prosjektet her.
www.stange.kommune.no

Vallset inn i framtiden
Endel ressurspersoner i Vallset vil se fremover og muligens påvirke resultatet fremover og har dannet "Vallset inn i framtiden". Kanskje "Forum Ilseng" skal søke råd der?

Å se alt i sammenheng om hva som er best for samfunnet eller heter det lønsomt, er en krevende øvelse. Når det bestilles en utredning/rapport, så ligger det endel forutsetninger tilstede eller mangel på sådanne og resultatet blir deretter.<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

24.01.23
Ilseng Pluss: Lunch på gapahuken

01.02.23
Årsmøte Ilseng Arbeiderlag

23.02.23
Årsmøte i Ilseng Pensjonistforening


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i Utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006