• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Stangemesterskapet 2023 på Ilseng

Publisert av Hans Kroglund [02.09.23 21:33]
Utskriftsvennlig side

Så var det Ilseng IL sin tur til å arrangere Stangemesterskap etter å vær arrangører i 2009 og 2016. Det går ca 6 år mellom hver gang et idrettslag i Stange arrangerer denne fotballturneringen for barn. Det deles mellom Stange, Ottestad og tettstedene Vallset, Åsbygda, Romedal og Ilseng. Her får Stange vist frem bredden i sine Idrettslag og hvor viktig hver krets er. Ilseng IL gjennomførte et prikkfritt arrangement med 45 deltagende lag i strålende høstvær.
Bilde. Idrettsområdet med ballbinge, 7-er bane til høyre og 11-er bane området i bakgrunnen

I ballbingen var det 3 stk baner med vant for 3-er fotball. I tillegg 2 stk 5-er baner og 3 stk 7-er baner. Eget område for kiosk med sitteplasser og egen ballbinge for oppvarming og lek.Sparebanken stilte med tavle å skyte mot og Røde kors hadde stand der spillerne fikk lære førstehjelp


Arrangørstaben
Turneringsleder var Martin Øverby som også er foballansvarlig i Ilseng IL. Mange folk var i sving, styret har ansvaret med organiseringen og foresatte og foreldre med og uten barn gjør en kjempejobb. Uten foresatte som medhjelpere der barna ikke lenger er med, er en forutsetning for å få dugnadslistene komplett.Ilseng har nå 3 lag og mange spillere rundt omkring i på lag i Ottestad, Stange, Romedal, Åsbygda og Vallset. Det er viktig med samarbeid og det er et stykke igjen til at det går helt knirkefritt.

Her er 5.klasse laget fra Åsbygda/Vallset og med noen spillere fra Ilseng

Inntekter og sponsorer
Sponsorintekter beløper seg til ca kr 30.000 og påmelding kr 500 pr lag. 50 kr for parkering ga en kaffe på den billeten. Så kommer kiosksalg så Ilseng IL sitter igjen med en god del for innsatsen.

Fair Play, dommere og kampverter
Fotballen for barn og unge har utviklet seg i en positiv retning der "Fair Play" er viktig. Unge dommere får hjelp av en kampvert og vil bistå dommeren om det skulle oppstå situasjoner mellom lag, spillere og foresatte.

Medalje til alle og kamprop
De fleste lagene har innøvd en sang eller et kamprop. Så langt vi kunne oppservere, var det svært god stemning blant spillere og foresatte.

Parkering
Idrettsparkens område var fri for biltrafikk og alle måtte parkere 200-300m fra fotballplassen på Anebyhus sitt industrianlegg. Det var helt nødvendig da små spillere skal bevege seg på området trygd.


Bilder her
www.photos.google.com

Tusen takk til alle lag, Ilseng IL og alle som stilte opp og gjorde en innsats for barn og unge og for Ilseng som tettsted.


<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006