• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Nydyrking og tap av matjord

Publisert av [11.07.23 20:30]
Utskriftsvennlig side

Ca 10 da blir nydyrket i Golderrudkroken på Ilseng. Det er litt av et arbeid som nå blir fullført med å "plukke" bort stein der det tidligere var skog. Nydyrking er flott, vi trenger mer areal til matproduksjon. Men hvorfor forsvinner det ca 4000 da hvert år matjord da? Det er vel lov å lure på om myndighetens høyre hånd vet hva venstrehånden gjør.Vi hører og leser om at matjord forsvinner til boliger, kjøpesenter, veier, jernbane osv. Noen av disse er nødvendige som veier og jernbane. Noenmener at farten på motorveger kan være noe lavere, da kan vegen beslaglegge mindre arealer. Men å bygge boliger og forretninger på matjord virker helt meningsløst.
Særlig da en får et lite inntrykk hvor mye arbeid og kostnader det er å dyrke opp dette jordet p 10 da.

Et av mange reaksjoner på planene på Tangen

På Tangen er det vedtatt at 200 til 250 matjord er regulert til boligformål på Viksjordet. Dette "måtte" Stange kommune vedta for at det skulle bli "togstopp" på Tangen. Nasjonale retningslinjer sier at det skal være boliger ved transportknutepunkter for å minke behovet for transport.


Så klarer Støre regjeringen våren 2023 å vedta nytt sykehus skal bygges i Moelv der 4000 ansatte skal pendle til og fra jobben. Da betyr vist ikke behov for transport noen ting. I tillegg er det akuttsykehus på Lillehammer.
Det er lov å undre seg over slike sammenhenger.


Et eksempel på at mange under seg over sykehusplassering

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006