• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Læringsverkstedet bhg Ilseng med ny sti parallelt med Jønsbergvegen

Publisert av Hans Kroglund [19.06.23 10:12]
Utskriftsvennlig side

Barnehagen på Ilseng har adresse Jønsbergvegen 55, 2344 Ilseng. Denne strekningen forbi bhg har vært og er en utfordring for myke trafikanter helt siden 1960-70 tallet. Nå kan de glede seg over en ny tursti langs jordet til Horne Gård så de slipper å bruke Jønsbergvegen, men krysse vegen må de. Styrer Rita Nordbakken er glad for den nye stien, men håper samtidig at dette ikke blir en «sovepute» for Stange kommune og Innlandet Fylkeskommune så en sykkel – og gangveg ikke blir realisert.Det er Ilseng IL som har fått gjennomført dette stiprosjeket.Bildet: Ordfører Bjarne Christiansen, Leif Erik Grønvold, Tord Kristian Horne, Rita Nordbakken og Hans Kroglund klare til "ballongåpning".

Fredag den 16.juni 2023
inviterte bhg og Ilseng IL som har tatt seg av prosjektet til høytidelig åpning av stien. Ordfører Bjarne H Christiansen og trubadur Tor Karseth var med og gjorde dagen ekstra fin sammen med grunneiere, dugnadskarer, bidragsytere og andre interesserte.

Fra bhg gikk turen langs stien og til Speiderplassen.


Tor Karseth spilte og sang mange barnesanger der barna ble med. Men også "Låven på Horne" og "Rom, Rom, alle veger fører tel Romedal", ble fremført.

Her er en oversikt over noen av de viktige prosessen/ saksgangen for å få denne stien realisert.

2014-02-24 Trafikklykke møte på Ilseng Samfunnshus
En rekke aktører som kommunen og fylkeskommunen hadde gått sammen og arrangerte møter for å og minske trafikkulykker. Hans Kroglund sender inn til Stange kommune forslag om tursti/gangveg Horne bru til Bamsebo bhg som det den gang het i Jønsbergvegen 55. Stange kommune svarer ikke på henvendelsen.

2021-03-29 Innlandet kommer på åpen befaring på Jønsbergvegen
Læringsverkstedet bhg inviterte til åpent møte om Jønsbergvegen. HA skriver om saken

2021-04-09 Kan være starten på en løsning
Arne Skybakk er på nok et besøk om Jønsbergvegen og bhg. Ansvar for prioritering for utbedringer er et samspill mellom kommunen og fylkeskommunen.

2022-10-06 Nytt møte om trafikkforhold på Ilseng og Jønsbergvegen
Hans Kroglund har laget en oversikt over trafikkforholdene for hele Ilseng og Stange kommune og Innlandet kommer på ny befaring ved Horne bru. SA og HA er også tilstede. En gruppe barn fra bhg går langs Jønsbergvegen kl. 10.30 mens fem biler passerer barna på vegen. HA fikk tatt et bilde. Dette viser at trafikken er stor på denne strekningen. Arne Skybakk ser ingen annen midlertidig løsning enn å lage en tursti.

2022-10-25 Befaring om ny sti med grunneiere
Grunneiere på Horne, Hornekverna, «Gilberghuset» og Ilseng IL har befaring der vi ser på hvilke muligheter som fuinnes. Det er mulig å krysse ved og gå langs jordekanten mot Hornekverna.Det er mulig å bruke en gammel veg for å komme til vegen Hornesvingen. Men det er mange trær som må fjernes både mot en høyspentlinje og gatelys. Elvia har ansvaret for trær mot høyspentlinja og trær mot gatelyset er det uklart hvem som har ansvar.

2022-11-21 Ilseng IL søker om støtte
Ilseng IL søker Lions Romedal og Stange og Romedal Brannkasse om støtte.
Vi søker om henholdsvis kr 5.000 og kr 10.000 som blir innvilget.

2023-01-25 Elvia kommer og hugger.
2 mann og en traktor sørger for at de trærne som kan falle mot høyspentlinja blir tatt ned

2023-02-21 Innlandet fylke kommer på befaring
Det er sendt mange eposter om hvem som har ansvar for disse trærne som er farlig for gatelyset. Er det Stange kommune eller fylket? Endelig kommer Rune Hollekim fra fylkeskommunen og han får spørsmål fra Hans Kroglund. «Kan du finne den som har ansvar og sørge for at dette blir utført uten å sende saken tilbake til meg?»

2023-03-09 Entreprenør Dobloug kommer for Innlandet fylke
Rune tar tak i saken og Dobloug kommer med gravmaskin med «klo» og tar de trærne som er farlig for gatelys.

2023-04-17 Flere trær må hugges
Bjørn Solbergseter, Leif Erik Grønvold og Hans Kroglund rydder resten av stien

2023-05-06 Harald Bryhn med gravemaskin
Harald kommer med gravemaskin og en stor stubbe står igjen. Et beist av en bjørkestubbe som entreprenørene hadde satt igjen må gi tapt tilslutt. Harald og Bjørn Solbergseter klarer å kappe den ned. Bjørn kjører også bort mye kvist etter at grunneier har kjørt bort trærne som blir til ved.

2023-05-09 Finpuss
Leif Erik og Hans går over og klipper bort «tennung» som har blitt igjen etter gravemaskin og sår gress. Vi lager trapp i terrenget, og kanten blir forsterket med treverk etterhvert

2023-06-16 Offisiell åpning av sti

Kommentar til prosjektet.
Saksgangen mot myndighetene oppleves relativt tung, lite går av seg selv. Resultatet ble veldig bra, og takk til grunneiere som har vært veldig positive og gitt tillatelse til bhg.

Flere bilder her av prosjektet og åpningen den 16.06.23
www.photos.google.com<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006