• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker
Årsmøtet 2019 er avholdt
Utskriftsvennlig side

Med 45 stemmeberettigede medlemmer til stede, ble årsmøtet avholdt den 28. februar 2019. Denne gangen var det et litt annerledes årsmøte, fordi det lå en del forslag som skulle behandles, - bl.a. et forslag om at foreningen skulle utmeldes fra Pensjonistforbundet.
Foreningen har i 3 medlemsmøter drøftet hvordan vi skal stille oss til medlemskap i forbundet, og ett av disse møtene hadde vi også besøk av generalsekretær Harald Olimb Norman og fylkesleder Jan Tyriberget. Årsmøtet drøftet saken på nytt, og gikk til slutt til skriftlig avstemning. Mer enn 2/3 av forsamlingen (i alt 34 stk) stemte for utmelding. Vi meldes derfor ut av Pensjonistforbundet med virkning fra 1.1.2020. Dette betyr at vi heretter bestemmer vedtekter, økonomi, og andre forhold selv. Nye vedtekter ble vedtatt på årsmøtet, og kontingenten ble fastsatt. Styret har imidlertid i ettertid innsett at kontingentens innretning og størrelse må opp igjen på nytt, da det var sider av denne saken som kanskje ikke var så godt gjennomtenkt.

Protokollen fra årsmøtet finner du i nedenstående link:

Årsmøteprotokoll

Det ble foretatt valg. Denne gangen var det litt vanskeligere å fylle postene, og mange hadde frasagt seg gjenvalg. Men Rolv Bråthen påtok seg vervet som leder, mens Tove Holter sa seg villig til å ta kasserer-vervet. Kari Opsahl kom inn som nytt styremedlem, og Lise Korsbakken ble ny vara. Tormod Mygland fortsetter som styremedlem/datatillitsvalgt, og Arve Nybakken som nestleder.
(Se også menypunktet "Styre/organisering").

Etter årsmøtet ble det som vanlig bevertning og kaffe, hvoretter "Par i Hjerter" kunne sjarmere oss med sin sang og sine historier. Gevinstene fikk sine nye eiere gjennom trekningen, og deretter kunne alle gå hver til sitt.

Vel møtt i et nytt driftsår.

<<Tilbake
Aktivitetskalender for 2019
Aktiviteter i 2019 for medlemsmøter, arrangementer og Trim og Trivsel

Les mer...

Grasrotandelen
Uten at det koster dere noe ekstra, kan dere velge å gi GRASROTANDELEN til Ilseng Pensjonistforening når dere bruker Norsk Tipping.

Trim og trivsel
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006