• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 15.07.09 13:09 ]
Referat fra medlemsmøter
Utskriftsvennlig side

Medlemsmøte 26.1.2017

Tove Holter ønsket velkommen til 42 medlemmer til det første møtet i det nye året. Likedan ble Finn Åge Løvlien og Rolf Engen ønsket velkommen . Som åpning sang vi Tømmerkoievise med god hjelp av Rolf Engen.
Tove leste opp takkekort fra Karin Rasch i forbindelse med 70 årsdag og Anne Hilde Oustad for blomst til jul og julehilsen fra Pensjonistforbundet Hedmark. Dagsorden ble lest opp og godtatt.
Protokoll fra novembermøtet ble lest og godkjent. En del referatsaker ble gjennomgått. Foreningen vil engasjere seg i skolesaken og utarbeider en uttalelse til møtet 31. januar. Påmeldingsliste til Årnesturen ble sendt rundt.
Finn Åge Løvlien fra Pensjonistforbundet Hedmark fikk ordet . Han snakket om hvor viktig det var at den eldre generasjon ble hørt, derfor så viktig at eldrerådet får saker og tar opp problemene. Står flere samlet, høres vi bedre. Han minnet også om søknadsfristen til Savalens pensjonistdager, fristen er !.2.2017. Direkte påmelding dit. Det er fortsatt mulig å melde seg på til kurs i bildebehandling på data.
Rolf Engen slapp til med sin underholdning og fikk oss med på noen allsanger. Mange kjente sanger som mange sang med på.
Servering av rundstykker og kaffe ble det etter hvert og senere ble det loddsalg. Praten gikk godt rundt bordene til det ble mer underholdning med Rolf. Trekning ble det av mange fine gevinster. Takk for fruktkurven fra Coop Marked! Tove takket for underholdningen og for et fint møte. Hun ønsket alle vel hjem og minnet om påmelding til årsmøtet innen 16. februar til Tove eller Arve.
Så dannet vi ring og sang «La ss leve for hverandre» til slutt.
Sekr.

Årsmøte 23.02.2017.

Leder ønsket velkommen til 55 fremmøtte medlemmer og spesielt til Magnhild Lersveen og Arnfinn Rasmussen som var kveldens underholdere. Vi åpnet med å synge «De nære ting», og det ble ett minutts stillhet for de av våre medlemmer som var gått bort i året som er gått. Innkalling til årsmøte var annonsert i HA og Stangeavisa 26. januar. Sakslista ble referert og godkjent. Møteleder og sekretær ble enstemmig godkjent. To til å underskrive protokollen ble valgt. Årsberetningen ble lest og godkjent med to rettelser. Regnskap ble gjennomgått og revisorrapporten ble lest og godkjent. Budsjettet for 2017, ble ikke godkjent. Tas opp på medlemsmøte 30. mars, med rettinger slik at budsjett kan bli godkjent. Styret hadde et forslag til årsmøte om å øke den lokale kontingenten til kr. 100,- for 2018. Totalt blir da kontingenten kr. 345,- i 2018. Forslaget ble enstemmig godkjent. Valg. Valgkomiteen hadde mottatt 3 frasigelser av verv. Ny kasserer ble etter hvert vanskelig å få til, men tilslutt lykkes det. Valgkomiteens leder Arve Iversen forklarte for årsmøte hvordan de hadde jobbet. Valgkomiteen la fram forslag til nytt styre og alle ble enstemmig valgt:

Leder: Tove Holter
Nestleder: Arve Nybakken
Kasserer: Rolv Bråthen, ny
Sekretær: Kari Opsahl Dataansvarlig:
Tormod Mygland
Styremedlem: Bernhard Høiberget, ny
Varamedlem: Arne Løvaasen, ny

Leder takket for tilliten, og fortsetter i to år til. Samtidig ønsket hun velkommen til den nyvalgte kasserer og styremedlem. Blomster og takk for god innsats til de som hadde frasagt seg sine verv. Da var den formelle delen av årsmøte over og vi kunne få litt underholdning. Først leste leder opp takkekort fra Oskar Petersen for blomsterhilsen og fra Bjarne Svenkerud i forbindelse med hans 95 årsdag. Det ble opplyst at det skal være temamøte på Østgård, 28. mars kl. 11.00-13.00 om eldre og medisinbruk. Kommuneoverlege Helle Jørstad skal orientere om dette. En liten smakebit på underholdningen ble det tid til før vi fikk servert en gryterett med mye godt tilbehør. Det ble også tid for vår vanlige utlodning mens praten gikk. Vi hadde en fin stund med god underholdning før det ble trekning med mange glade vinnere. Leder takket for underholdningen, et flott møte og ønsket alle vel hjem. Takk til Coop Marked Ilseng for nok en fin fruktkurv. Vi dannet ring og sang «La oss leve for hverandre» som avslutning.

Medlemsmøte 30. mars kl.17.30 2017

Ilseng Pensjonistforening avholdt medlemsmøte på Ilseng Samfunnshus, 30. mars kl.17.30. Leder Tove Holter ønsket velkommen til 42 frammøtte denne kvelden. Samtidig ønsket hun velkommen til Birger, kveldens representant fra firmaet Bedre Liv. Møtet ble åpnet med sangen «Nidelven». Innkalling og sakslista for møtet ble godkjent. Vi hadde mottatt takkekort fra pårørende til et av våre medlemmer var gått bort. Vi hadde også fått takkekort fra 2 jubilanter, henholdsvis Lilly Nygård og Anne Sofie Telebond. Årsmøteprotokoll fra årsmøte 23. februar 2016 ble lest og godkjent. Tove Holter informerte noe fra årsmøte i Pensjonistforbundet Hedmark, 13 og 14. mars 2017. Mange viktige saker som bl.a.: Vi vil ha tilbake forhandlingsretten, eldreomsorg og verving av nye medlemmer. Vi trenger mange medlemmer, aktive og interesserte. Det kan gjøre de lokale pensjonistforeningene sterke, jo flere vi er. Kasserer Rolv Bråthen tok for seg budsjett 2017. Dette ble ikke godkjent på årsmøte 23. februar. Nå hadde kasserer satt opp nytt forslag til budsjett, etter en gjennomgang ble dette budsjett for 2017 enstemmig godkjent. Vi har satt i gang med utarbeidelse av en informasjonsbrosjyre for Ilseng Pensjonistforening. Denne vil inneholde en del opplysninger om foreningen og kan også brukes i verving av medlemmer. Rolv Bråthen informerte om brosjyren. Nå var det tid for Birger til å demonstrere helseprodukter fra Bedre Liv. Birger gjorde så godt han kunne, men den store responsen var ikke til stede denne kvelden. Da leder kunne ønske velkommen til kveldens underholdere, kunne vi høre at stemningen steg. Olav Fredriksberg og Magne Norseng spilte opp med bursdagssang til jubilanten som var til stede. Så kom kaffevise, for bespisning og loddsalg var allerede klart. Siste kaffesvelg og lodd var ikke på plass før Olav og Magne spilte opp igjen. Det kom noen fine historier fra underholderne også. Litt allsang ble det opp i det hele. En fornøyelig avslutning på kvelden. Trekningen gikk raskt unna, med store og små gevinster. Fruktkurv fra Coop Marked Ilseng og massasjeslynge fra Bedre Liv. Leder Tove Holter takket for demonstrasjonen, underholdningen og til alle frammøtte. Hun ønsket alle vel hjem og god påske. Vi avsluttet med «La oss leve for hverandre». Neste medlemsmøte er 27. april. Kveldens referent.

Medlemsmøte 27.4.2017

Leder Tove Holter kunne ønske velkommen til 42 medlemmer og til Terje og Anne Grethe Søhagen som skulle underholde oss denne kvelden. Som åpning sang vi « No livnar det i lundar» .Leder leste opp sakslista , den ble godkjent .Før referatet fra medlemsmøtet i mars ble lest, benyttet Kari Opsahl anledningen og takket for oppmerksomheten ved Carl Opsahls bortgang. Ingen kommentarer til referatet.
Det ble tatt opp en del referatsaker som bl.a. velferdsteknologi. Vi får besøk av en som skal orientere oss om dette temaet til høsten.
Årsmelding fra nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset ble referert.
Vårfest på Østgård blir den 16.mai klokka 11.-Verving av nye medlemmer ble nok en gang tatt opp, det er ganske viktig å få fler medlemmer.
Eldredagen 2. oktober kl.15.-
Det ble sendt rundt påmeldingsliste til «Bør Børson» den 12.juni. Arve orienterte om videre planer for turer, det er forslag til 2 turer. Kommer tilbake til det på neste møte.
Da ble det tid for underholdning noe som var vel verdt å vente på. De holdt det gående til det var tid for mat og loddsalg. Etter maten var det Quiz som Terje Søhagen holdt, mye latter og moro. Underholdningen fortsatte til det ble trekning.
Takk til COOP Marked for nok en fin fruktkurv som en av gevinstene.
Tove takket for fin underholdning og moro og minnet om neste møte som blir
1.juni kl.18.- Avslutningen ble som vanlig: « La oss leve for hverandre»

Medlemsmøte 1. juni 2017 på Ilseng samfunnshus.

Tove Holter kunne ønske 47 medlemmer velkommen til møte. Spesielt ønsket hun velkommen til Terje Moen og Turid Kraft- Pedersen som skulle underholde oss denne kvelden. Vi åpnet med å synge "Blåveispiken" med god hjelp av Terje og Turid.
Protokoll fra forrige møte ble lest, ingen kommentar. Litt fra pensjonistforbundet Hedmark om lønnsoppgjøret i år, pensjonistene ble tapere, kjøpekraften fortsatt svekket. Vervekampanjen vil fortsette, tar sikte på en liten stand på Ilsengdagene i august. Det er fortsatt noen ledige plasser på Savalen, da må man ringe selv til Savalen. Tove Holter var på årsmøtet i Østgård aktivitetsenter 9.5.17. Henny Harms er leder. Bernhard Høiberget orienterte om møtene i eldrerådet. Det skal utarbeides en plan om virksomheten. Neste åpne møte er torsdag 15.juni kl. 9.00 på rådhuset.
Turen til Kvennstuguteateret går fra Ilseng Samfunnshus mandag 12,juni kl.16.45 Betalinge tas imot på bussen. Den planlagte turen til Sunne .måtte dessverre avlyses p.g.a for få påmeldte.
Eldredagen blir holdt på Ilseng Samfunnshus 2.10.17 kl. 15.00
Ordfører Nils Røhne kommer, dessuten humorist Haakon Marius Kvæken og musikerne Trond Hågensen og Ole Jonny Sandmo. Vi blir lovet en del allsang. Inngang kr.200,00
Det var tid for å høre på Terje Moen og Turid Kraft- Pedersen som sang og spilte mange fine sanger, både kjente og litt ukjente. Selvsagt fikk vi høre " Je skulle vøri heme nå" som Terje Moen har skrevet for en del år siden. Som takk fikk de med seg en fin blomsterbukett.
Påmeldingsliste til sommeravslutningen ble sendt rundt, den blir den 29.juni kl. 18.00 som vanlig. frist for påmelding blir den 22.juni.
I dag fikk vi servert karbonadesmørbrød og kaffe og kransekake. Det smakte godt. Som vanlig ble det loddsalg mans vi koste oss med maten. Etter trekningen takket Tove for en fin kveld og minnet oss om både teateret og neste møte 29. juni. Som avslutning sang vi "La oss leve for hverandre ".

Sekr.

Medlemsmøte 31.08.2017 på Ilseng Samfunnshus

Høsten er på vei og da er det tid for møter i Ilseng Pensjonistforening igjen. Tove Holter kunne ønske 45 pensjonister velkommen til det første møtet etter ferien . Terje Søhagen og frue skulle underholde, de ble ønsket hjertelig velkommen. Temaet i dag var velferdsteknologi, der hadde vi fått Arnfinn Hongseth fra pensjonistforbundet til å snakke om dette.
Som åpning sang vi "Sønnavindsvalsen" med hjelp av Søhagen. Protokollen fra siste medlemsmøte ble lest, ingen kommentarer. Deretter fikk Hongseth ordet og snakket om morgendagens omsorg og de tingene vi kaller velferdsteknologi. Det er mange ting vi kan få som et supplement og hjelp i hverdagen vår. Hjelpemiddelsentralen kan ta imot så vi kan se hva vi kan se hvilke tilbud som finnes. Leder takket for orienteringen og overleverte en fin Orkide som takk.
Tove fortalte at ledersamlingen 2.-3. oktober kolliderer med eldredagen, det er veldig uheldig. Tove hadde funnet et stykke som heter "Kveksredd"" som hun leste for oss.
Terje Søhagen og frue underholt oss med fin sang og trekkspill musikk. Vi fikk også være med på allsang.
Det ble sendt rundt påmeldingsliste til dagsturen som skal gå til Våler kirke og til Margrete Munthe bl.a. Bindende påmelding innen 21/9. Liste for påmelding til eldredagen ble også sendt rundt. Der er det frist den 25/9 hvor man kan ringe Rolv Bråthen.
Trim og trivsel har startet opp igjen, tirsdager kl.11-
Neste møte i eldrerådet blir den 7/9 kl.9,- på rådhuset.
Det ble servert varme karbonadesmørbrød og kaffe, som vanlig smakte det med noe å spise. Noen hadde noen fine skrøner på lager i dag også, godt å trimme lattermusklene litt. Loddsalget foregikk samtidig som det ble tid for en prat med naboene. Mange fine gevinster i kveld, deriblant fruktkurv fra COOP Marked, tusen takk.
Kvelden tok slutt og leder takket for i kveld og underholdningen. Som vanlig sang vi "La oss leve for hverandre" til avslutning.
sekr.

Ilseng Pensjonistforening hadde medlemsmøte 28.9.17.

Leder Tove Holter kunne ønske vel møtt
til 42 medlemmer og til Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy Rustad som skulle sørge for underholdningen.
Som åpningssang ble det i kveld "Jeg er havren". Tove leste et dikt av Trond Vidar Vedum som
heter "Nattergal på Ilseng".
Det ble lest takkekort fra Åse Johansen og Grethe Evensen som hadde feiret runde år
.Bursdagssang ble også sunget for dem. Vi har mottatt tilbud om datahjelp fra datagruppa ved
Stange ungdomsskole 19.10 17 kl. 10.15.Vi hadde en fin dagstur til Munthegården og Våler kirke.
På vegne av deltagerne takket leder for en fin arrangert tur. Transport til møtene er det foreslått at de som trenger skyss kan ringe leder Tove før klokken 14 møtedagen. Landsmøtet i Pensjonistforbundet
skal være 4-8 juni med påmeldingsfrist 31.10 -17. Eldrerådet har hatt møte hvor de har diskutert
boliger for eldre. Neste møte i eldrerådet blir torsdag 19.10 kl.9 i Stange rådhus, informasjonssenteret.
Østgård aktivitetssenter inviterer til møte 31.10 kl. 11 med tema: Dagens og morgendagens velferds-
teknologi ved ergoterapeut Ida Udengen og Gøril Berg. Det ble fin underholdning med sang og spill. Randi Marit kan mer enn å synge, hun spilte både enrader og torader. De sørget også for å aktivisere oss med allsanger.
Det ble servert smørbrød og kaffe og vi fikk tid til å prate litt. Samtidig ble det loddsalg. Underholdningen fortsatte til det ble tid for trekning og avslutning. Vi takker så mye for fruktkurv fra COOP Marked. Leder takket for i kveld og for fin underholdning. Hun ønsket alle vel hjem og vi avsluttet som vanlig med "La oss leve for hverandre".

sekr.

Ilseng pensjonistforening hadde møte 26. oktober 2017 på Ilseng Samfunnshus.
Leder Tove Holter ønsket vel møtt til 47 pensjonister og til " Dur og Wold" som var underholdere
for kvelden. Som åpning sang vi "Den glade vandrer". Protokollen fra siste møte ble lest og
det ble foretatt to rettelser. Leder leste takkekort fra Kirsti Hågensen og vi sang bursdagssang.
Det ble opplyst at neste årskontingent blir sendt sammen med bladet "Pensjonisten". Det arbeides med
ny struktur for kontingenten. sakspapirer blir sendt ut i uke 43. Invitasjon til Senior-
kabaret på Årnes i april 2018. Det ble også referert fra møte i eldrerådet om rehabilitering
og trening for eldre. På november-møtet blir temaet: demens. Påmeldingsliste til Charlottenbergtur
21.11 ble sendt rundt, likedan liste til juleavslutning 14.12. Så fikk endelig "Dur og Wold "
slippe til med underholdningen. Mange fine viser av Vidar Sandbeck og de fortalte mye av
bakgrunnen til Sandbeck og visene hans. De ble bare avbrutt av servering av mat og kaffe og loddsalg.
Julekaffe 3. juledag ble luftet, styret tar det opp på styremøte og gir beskjed på neste møte.
Neste møte i eldrerådet blir 23 november kl. 09:00 på Stange Rådhus. Underholdningen fortsatte
til det ble tid for trekning. Vi takker Ilseng Marked for fin fruktkurv. Leder Tove takket
Dur og Wold for en flott kveld og ønsket alle vel
hjem.
Sekretæren
<<Tilbake
Medlemsmøter 2018

Les mer...

Referat fra medlemsmøter

Les mer...

Grasrotandelen
Uten at det koster dere noe ekstra, kan dere velge å gi GRASROTANDELEN til Ilseng Pensjonistforening når dere bruker Norsk Tipping.

Medlemsmøter 2. 1/2 år av 2017

Les mer...

Trim og trivsel
Pensjonist trim på Samfunnshuset tirsdager kl. 11:00
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006