Inger Maren Gjerlaug: Ny bok om Svartelva
Inger Maren Gjerlaug: Ny bok om Svartelva

av Hans Kroglund [09.04.18 09:50]Inger Maren Gjerlaug er genuint opptatt av vår nære historie særlig knyttet til livet og virket i Romedal Allmenning. Hun har skrevet flere bøker om seterlivet og skogsarbeidet. Hun er nå også ny leder i Romedal Turstilag forkortet RAT. Nå er hun i gang med ny bok om folk som har bodd langs Svartelva.

Bilder: Inger Maren og Einar Sigstad ved hans oljemaleri (195x130cm) fra 2009 som heter Vegkant-alter. Det er utstilt hjemme på småbruket hans på Biri i Sigstadgrenda. Der har han malt mellom 240 og 245 blomster fra den norske naturen.

Vinteren 2018 besøkte Inger Maren Einar Sigstad på Biri i forbindelse med at han har skrevet en bok om Svartelva som heter "INNUNDER STILLHETEN". Der er det endel kopier av akvarellmalerier som hun kunne tenke seg å bruke i sin nye bok. Einar kjenner godt til hvordan det er å gi ut bøker med små opplag. Han ville støtte henne i dette arbeidet og sa at hun fritt kunne bruke illustrasjonene.

Ilseng.net kommer tilbake med mer fra boka når den er ferdig og skal lanseres.

NB!
Ilsengstiene selger forsatt boka til Einar om Svartelva kr kr 250 der kr 75 går til vedlikehold av Ilsengstiene.
Kontakt Hans Kroglund 994 05 214 eller hans.kroglund(at)gmail.com