Stange AP jobber for nytt fengsel
Stange AP jobber for nytt fengsel

av Hans Kroglund [08.02.18 08:19]Stange Arbeiderparti har hatt årsmøte og der holdes saken om nytt oppgradert fengsel på Ilseng varmt. Nils Kristen Sandtrøen hadde tatt turen fra Alvtal til Stange for å se og høre hva som rører seg litt lenger ned i fylket. Det er ingen tvil om at det i mange år har vært jobbet i kullisse i AP og andre partier for å få et nytt fengsel til Ilseng.

Foto: Ruth Østli og Nils Kristen Sandtrøen
Ruth er en av Ilsengs representant på Stange Arbeiderparti sitt årsmøte der også Ilseng Arbeiderlag stilte med leder Jan Yngve Olsen.

Ilseng.net ønsker lykke til med arbeidet, det virker som nytt oppgradert fengsel ønskes velkommen av alle politiske partier og de fleste av innbyggerne på Ilseng.