Flotte skiforhold på Ilseng
Flotte skiforhold på Ilseng

av Hans Kroglund [06.01.18 15:37]Året 2018 har startet med flott vintervær og første lørdagen i 2018 var det strålende sol og -5 gr.C Ilseng IL har jobbet hardt de siste dagene med kjøring av skispor og Jan Yngve Olsen melder at de har kjørt de fleste steder.

Løypepkjører Jan Yngve og Hans Kristian ved Hagan. De ville sjekke ut løypene mot Romedal.

Lysløypa, Farmemjordet, over Skøyen, over Bjørby, over Harstad, Tranholen, Starene , rundt Hornelåven og Speiderplassen ved Holtet.
Da er det en liten strekning forbi Farmenkoia og vaskeplassen og fra Løkenkvern og til Sløyfa. Men der er det manuell skispor. Det er ryddet i Ilsengmarka, det var mye busker som hadde bøyd seg med den tunge snøen over løypene.

Ved Tranholen møtes Ilseng og Romedal sine skiløyper. Romedal kommer over Gaustad og krysser Starelva ved Tranholen og de fortsetter vestover over Frang.

www.photos.google.com

Oppdatert kart over skiløyper på Ilseng 19.01.18

Kjell Erik Kristiansen er en av flere som har kjørt løyper de siste dagene. Her tester han løypa ved Bjørnstad. Han kunne også fortelle at det var fine løper til Romedal. Sør for Løkjasvingen er det Romedal som kjører.