Forum Ilseng møte med ordføreren
Forum Ilseng møte med ordføreren

av Rolv Bråthen [19.10.17 09:34]Forum Ilseng, som er et samarbeidsforum for alle lag og foreninger på Ilseng, hadde mandag 16.10.17 et møte på Ilseng Samfunnshus med ordfører Nils A. Røhne. Tema for møtet var "Miljø og trivsel på Ilseng", samt utfordringene knyttet til å få en god kommunikasjon med Stange Kommune.
Se ned til høyre på forsiden under "Forum Ilseng". Der finner du referat fra møtet.

Foto; Hans Kroglund, Ilseng.net
Bilde fra venstre: Tormod Mygland, Ilseng Pensjonistforening, Jan Yngve Olsen, Ilseng Arbeiderlag, Ragnhild Sørlie, Ilseng Sangforening, Per Thorsson, May Johannessen, Eva Jonsrud, alle Ilseng Vel, Rolv Bråthen, koordinator Ilseng Forum, Rune Petersen, Ilseng Samfunnshus, Jan Erik Olafsen, Speiderne og samfunnshuset, ordfører Nils A. Røhne.