Landbruksdirektoratet på Ilseng
Landbruksdirektoratet på Ilseng

av Hans Kroglund [14.09.17 19:44]36 stk fra Landbruksdirektoratet har vært på Hedmarken i to dager. Det er avdeling for ressurs og areal (ARA)som har reist rundt med et tett program og Starene Feltstasjon var nest siste stopp på turen. Siste stopp var Graminor der de foredler platesorter.

Det nærmer seg nå 30 grupper som har fått orientering om arbeidet på Starene Feltstasjon denne sesongen som starter i mai. Nå den 14.sep var det Landbruksdirektoratet (LDIR) sin tur som fikk høre om Starene Feltstasjon og om dammer i kulturlandskapet. Våtmarksgruppa i NOF har vært involvert i ca 160 dammer rundt omkring i hele Norge, men mest i Hedmark.

LDir har vært på følgende steder.
13.09.17
Hovelsrud på Helgøya
Skafferiet, Helgøya
Kulturlandskap på Helgøya
Guidet tur rundt øya og innlegg om mat og reiseliv
Røhne bryggerhus, Stange
Staur Gård, overnatting

14.09.17
Jernbaneutbygging gjennom Stange
Besøk hos "klimabonde" Hanne og Olav Vold på Gaustad Nordre i Stange
Besøk på Bakken Øvre Løten
Gjødsling av skog Løten
Starene Feltstasjon
Graminor
Tilbake til Oslo

LDIR jobber med å sikre ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon og levende bygder. De samarbeider nært med Landbruks- og matdepartementet for å gjennomføre politikken.

Flott at de tar seg en tur innom Hedmarken


15.09.17 Vassdragsforbundet, Fylkesmann i Hedmark og Oppland på befaring
Ni stk fra Fylkesmann i Hedmark og Oppland og Vassdragsforbundet kom på befaring og orientering om Starene fredag 15.09.17 Deres oppgave er å overvåke tilstanden til Mjøsa og ble opprettet i 2003. Det er nå 20 kommuner som er med i denne ideelle stiftelsen. Mjøsa har et stort nedslagsfelt i dobbel betydning.


Les mer om deres arbeidsoppgaver og organisering
www.vassdragsforbundet.no