Skøyenbrua midlertidig stengt
Skøyenbrua midlertidig stengt

av Hans Kroglund [23.10.23 17:28]Skøyenbrua over jernbanen er midlertidig stengt grunnet at alt for mange tunge kjøretøy kjører ulovlig over brua. Mange tar sjansen på at dette går bra. Torsdag den 19.10.23 var en ekspert og så på brua. De jobber med flere alternative løsninger.

Noen av alternativene er.
- Stengt bru.
- Ny midlertidig bru
- Begrense kjørebredden slik at kun personbiler kommer over.