Lions Romedal distribuerer menighetsbladet
Lions Romedal distribuerer menighetsbladet

av Hans Kroglund [21.03.23 16:47]Nytt av året er at det er Romedal Lions Club som har tatt på seg jobben med å legge menighetsbladet i postkassa til alle som bor i Romedal og Vallset sogn. Bladet vil forhåpentligvis ligge i postkassa i løpet av uke 12

Bildet: Anne Marte Hørsand og Maje Kroglund legger i postkasser på Ilseng.
Sammen med Kristian Røhne, Lise Korsbakken, Tormod Trannum og Mons Gunnar Oustad dekker de området Ilseng.

Nytt menighetsblad 1/2023 årgang 78 for Romedal og Vallset blir delt ut i uke 12. Blader vil også legges ut ved våre lokale mat butikker så der er det også mulig å hente et blad.

Kontaktperson i Romedal Lions
Arne Heimdal med tlf: 95789302 og mailadresse: arheimda@bbnett.no
Han administrerer utleveringen på vegne av Lions. Han vil gjerne ha tilbakemelding hvis noen ikke har mottatt bladet.
Dette er en stor og krevende jobb som de gjerne vil utføre på en best mulig måte og vi i redaksjonen er svært glad for at de har tatt på seg den!

Abonnenter
Dere som vanligvis får bladet gjennom postverket, kan også vente å motta årets første blad snart.

Frivillig kontingent
Den frivillige kontingenten for bladet er på 200.- for hele året og vi er avhengige av at flere betaler den for bladet går med underskudd og vi tærer på oppsparte midler. Takk til alle dere som støtter menighetsbladet økonomisk!
Bruk gjerne vipps, # 511478.

Tips
Kom gjerne med tips til saker og GOD LESNING
Hilsen Ralph Knutsen (red.)
rk(at)stange.kirke.no😊