Møte om kommuneplan på Ilseng 18.01.23
Møte om kommuneplan på Ilseng 18.01.23

av Hans Kroglund [21.01.23 09:46]Stange kommune inviterte til åpent møte på Ilseng Samfunnshus om arealdelen av kommuneplanen onsdag den 18.01.23 Dette av det Stange kommune sitt siste grendemøte og det var rekordoppmøte. Mellom 50 og 60 var innom møte.

Bilde: Mellom 50 til 60 kom på møte

Dette var et møte som la vekt på det positive med Ilsengsamfunnet og stedets muligheter. Mulighetene er mange, men Ilseng trenger drahjelp fra to kommuner, både Stange og Hamar for å utvikle seg.

Velkommen
AP politiker Helmik Slora Kristiansen ønsket velkommen sammen med Siv Niva og Kjersti Westgaard Gillund fra Stange kommune.
Det er mange mulige boligområder sentralt på Ilseng. Kommunen viste frem disse arealene på kartet. To er ferdig regulerte, Lageråa og Larsveen. Noen områder er uregulert slik som Gamlevegen 4 (langs jernbanen, på andre siden av stasjonen), P-plassen på Ilseng Samfunnshus, Grønvolden, Hornekverna med inntil 3 eneboliger, Andrå tomta, Skøyenvegen 42 og militærgarasjen ved Skøyen (Bjørnstad).
Hamar kommune har satt av et stort område nord for Anebyhus (Linjevegen), vest for lysløypa. Området er på 116 da og er merket BA4-H710. Tone Wabakken fra Hamar kommune kunne opplyse at det er en intensjon at disse elevene skal gå på nærskolen Breidablikk på Ilseng.
Sannsynligvis et resultat av at FN sin bærekraftsmål blir fulgt som betyr mindre bilkjøring av elever.

FN sine bærekraftsmål
Stange kommune har som ambisjon om å følge FN sin 17 bærekraftsmål i sin utvikling av kommunen. Det høres bra ut for Ilseng som tettsted. Det er en stor fordel for Ilseng med togstasjon, den blir sannsynligvis viktigere fordi P-plasser i Hamar blir færre og dyrere. Ca 75% av elevene på Breidablikk barneskole kan gå eller sykle til skolen. Og Ilseng ligger sentralt i forhold til Stange, Ottestad, Hamar og Løten.Mentometeravstemming
Med mobiltelefonen kunne hver enkelt skrive ned hva de syntes var bra med Ilseng. Dette ble presentert på skjermen og ordene som gikk igjen var Ilsengstiene, nærhet til Hamar, nærhet til skole, barnehage, sentralt, idrettslag osv. Det er viktig å fremsnakke alt som er bra med Ilseng og få andre til å se de store mulighetene som finnes her.


Gruppearbeid
Stange kommune stilte med en sekretær ved hvert av de 6 bordene. En ved bordet presenterte resultatet

Elisabeth Horne var en av seks som presenterte gruppearbeid
Gruppene var nokså samstemte i hva som må utvikles. Nye boliger, beholde skolen, styrke togtilbud, utvikle nærmiljøet som Samfunnshuset, Ilseng il, Ilsengstiene, butikk osv.

Ilseng Fengsel
Utbygging av Ilseng Fengsel som ble presentert av Støre regjeringen med Trygve Slagsvold Vedum i spissen den 30.11.22, er en del av moderniseringen av Oslo Fengsel. Viktig for å få Ilseng i søkelyset og det kan være startskuddet for å få utviklet Ilseng.

Boligfeltet på Hamar siden BA4-H710
Ilseng.net fikk snakke med grunneier Lars Sæhlie og han hadde med seg en eiendomsutvikler. Sammen med Hamar kommune ser de store muligheter med den fine beliggenheten mot syd, og sin nærhet til natur og Hamar.

Skoleveien fra boligområde på Hamar siden må bli under jernbanelinja til Skauvegen
Hamar kommune forutsetter trygg skolevei. Med gang -og sykkelvei langsLinjevegen blir skolevegen 2 til 2,5 km lang. Med ny jernbaneundergang mellom Anebyhus og Scanpole blir skolevegen ca 1,5 km

Husk de lange linjene for stedsutvikling
Hans Kroglund sa til Stange kommune, politikerne og forsamlingen. Husk de lange linjene i et tettsteds utvikling. For Ilseng er det selvsagt mange hendelser, men er er noen viktige datoer for utvikling:
1. Jernbanen som Stortinget vedtok i sep. 1857 mellom Hamar og Elverum, Grundsetbanen. Den var ferdig bygget på under fem år, juni 1862 ble banen åpnet

2. Nei til "søppelplass" i 1985. Hias hadde vedtatt ny søppelplass i Farmenskogen. Etter massiv motstand ble den lagt til dangs plass på Heggvin. Den søppelplassen ville ha ødelagt hele Ilseng som samfunn.

3. Ilsengstiene. Åpnet i 2013. Et samarbeid mellom Hamar og Hedemarken Turistforening HHT, Ilseng Il og 22 grunneiere. Ble kåret i 2019 til "Norges Beste Turrute" av Gjensidigestiftelsen. 30 km med stier som går i åpent kulturlandskap, mellom fire elver og skogen i Farmenmoen som vi også kaller Ilsengmarka. (dobbelklikk for større bilde).

Infoplakat. Nei til søppelplass, en av mange plakater, denne står ved Farmenjordet/Lageråa/Vaskeplassen.
4. Ilseng Fengsel vedtak 30.11.22
5. Arealplanmøte 18,01,23. Blir dette et vendepunkt?

Foto Rune Aasen. Bilde fra Stangeavisa av Hans Kroglund

Tord Kristian Horne avsluttet kvelden
Tord Kristian har levd her på Ilseng i snart 91 år og kjenner området svært godt. Han har vært bonde og sittet i kommunestyret i flere perioder for Krf. I tillegg er han sammen med sin datter grunneier for boligområdet Grønvolden.
Tord sa bl. annet følgende.
"Vedtaket om at all utvikling skulle skje langs Inter City strekningen, Tangen, Stange og Ottestad, har hemmet utviklingen her på Ilseng. Stange kommune har vært en propp i systemet"

Tord Kristian Horne ba om ordet

Helmik skulle avslutte kvelden og ønske alle vel hjem og ble litt satt ut. "Det var sterke ord, nå har jo tettstedene kommet med på lista, det skal ses på muligheter for utvikling her også.

AP politiker Helmik Slora Kristiansen. Foto Ilseng.net

Stangeavisa skrev dette om møte på www.stangeavisa.no
stangeavisa_20_01_23planmøte_på_ilseng