Møte den 18.01.23 om kommuneplanen
Møte den 18.01.23 om kommuneplanen

av Hans Kroglund [14.01.23 11:24]Stange kommune inviterer til møte om "rullering av kommuneplan" på Ilseng Samfunnshus den 18.01.23 kl 18. Stangeavisa hadde et forhåndsartikkel om Ilseng den 12.0123.De fikk frem mange av Ilsengs sine muligheter, men også utfordringer

Det er nå viktig at Ilsengfolk kjenner sin besøkelsestid og møter opp.

I dette google albumet kan du se foreløpig to reklamevideoer om Ilseng (det kommer flere) og en større kopi av SA artikkelen.
www.photos.google.com