Det blir utbygging av Ilseng fengsel!
Det blir utbygging av Ilseng fengsel!

av Hans Kroglund [30.11.22 13:13]Endelig blir det utvidelse av fengselet på Ilseng etter snart 10 år med utredninger og besøk av 7 eller 8 statsråder de siste årene. En stor dag for Ilseng og hele regionen med 96 nye soningsplasser og tilsvarene arbeidsplasser. Det var tidenes oppmøte på Ilseng denne store dagen.

Ordfører i Stange, Bjarne H Christiansen, Ordfører i Hamar Einar Busterud, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, justisminister Emilie Enger Mehl og kulturminister Anette Trettebergstuen.

Jan Korsvold ønsker velkommen
Fra gamle Hedmark fylke stilte det opp hele tre statsråder, representanter for kriminalomsorgen og et stort pressekorps.


Justisminister Emilie Enger Mehl
kunne fortelle denne store nyheten og det har vært jobbet lenge og grundig med en løsning for Oslo. Statsbygg har truet med å stenge Oslo Fengsel for det er i så dårlig forfatning.

Nå blir det en tredeling mellom et nytt fengsel på Grønland i Oslo med rundt 140 plasser, Ullersmo utvides med 76 plasser og Ilseng med 96. Forrige regjering Solberg hadde en grense på 45 minutter fra Oslo. Det var særlig varetektsplasser som var viktig på ha nær Oslo. Mangel på gode tomter i Oslo gjorde de måtte ut av Oslo for å få et godt resultat. Her på Ilseng er alt klart, grunnervervelser er gjort og felles infomøter er holdt, det er bare å bevilge penger å sette i gang.

Stolt og fornøyd Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Det var en tydelig stolt, glad og fornøyd finansminister som nok hadde en god dag på jobben. Han er lokalpatriot og brenner for lokalsamfunnnet her på Ilseng og mener dette har store ringvirkninger både for Ilseng, Stange og hele regionen.

Inn i statsbudsjettet for 2024
Ilseng kommer inn i statsbudsjettet for 2024 og antatt byggestart i 2025. Bjarne H Christensen lovet at behandlingstiden blir rask og antydet 10-12 uker

Mange representanter hadde møtt opp

Her samlet 21 stk seg av de aller viktigste personene i dette arbeidet.

Hamar Fengsel skal også vurderes
Det er sentralt i Hamar 30 soningsplasser. De skal også vurderes å flytte til Ilseng, de plassene kommer i tillegg til de 96 høy risikoplassene. Det blir frigjort en verdifull tomt i Hamar som kan brukes til andre formål.

Ilseng Fengsels historie
Samfunnet er i stor endring i dag, hvor folk bor og skolestruktur som et eksempel. Men mange ting har lange linjer som ligger fast. Ilseng fengsel har lange linjer helt tilbake til krigens dager. Det var nok praktisk å legge en ArbeidsTrenings leir (AT-leir) i nærheten av en jernbanstopp da det var svært lite biler og busser på 40-tallet.

Dette er hentet fra Vikipedia
Det var AT-leir her under krigen, med navnet «4. Hedmark sveit». Sommeren 1943 satt det 125 menn der. Etter krigen ble leiren landssvikfengsel. På det meste satt det 279 fanger der. Fra november 1945 frem til nedleggelsen i september 1948 var samlet antall fangedager 145 848.

I 1963 ble det opprettet arbeidskoloni for promillekjørere og andre vegtrafikklovbrytere, og fengselet ble populært kalt «Costa del Ilseng». Fengselsstraffene var gjerne på tre-fire uker, og flere påsto ved løslatelse at de hadde feriert på Costa del Sol.

Fengslet fikk skoleavdeling i 2007, og har tre lærere i 100 % stilling. Skoleavdelingen er tilknyttet Storhamar videregående skole.

Flere bilder og video
www.photos.google.com