Ilseng IL og Ilsengstiene med felles dugnad
Ilseng IL og Ilsengstiene med felles dugnad

av Hans Kroglund [30.09.22 13:40]Skiføret i lavlandet har blitt dårligere og mer ustabile i siste årene. Ilseng IL og Ilsengstiene vil utbedre lysløype så det trengs mindre snø. Derfor vil det bli kjørt bark og flis i lysløypa så det dekker over stein og røtter. Ilsengstiene egner seg godt til skiløøyper med sitt jevne underlag. Så har det noen traseer som også må ryddes for tennung.

Ilseng IL har med jevne mellomrom utbedret underlaget i lysløypa. Det er brukt gravemaskin for å ta bort store steiner, det er drenert og lagt ned noen rør enkelte plasser. På 80 og 90-tallet fikk idrettslaget bark på "Impregneringa" som nå heter Scanpole. Nå trenger de den flisa selv til fyringsanlegget sitt.

Ilsengstiene fikk flis etter landsstevne på Jønsberg i sommer. Herman Hørsand har ordnet bark fra Rokosjøsaga. Jens Tore Skyberg har kjørt 5 kontainere og lagt barken på et anvist område på Scanpole.
Videre ordner Herman endel traktorer med henger så vi får barken ut rundt løypa

Andre oppgaver som er påbegynt eller gjort ferdig
Kjøre ut bark i lysløypa lørdag 01.10.22
Det møtte opp 16 stk for å hjelpe til med felles dugnad lørdag den 01.10.22 Fem traktorer var i sving for å kjøre ut bark fra Scanpole.ca 100m3 bark var nok til å dekke 2/3-deler av lysløypa. Det er særlig et parti som det er bløtt i. Der ligger det noen drensrør som bør skiftes ut. Da trens det en gravemaskin.
Barken gjør underverker og det er ingen tvil om at det kreves mindre snø når underlaget blir bedre.
Det trengs nok en lørdag til. Det er krevende å få alt til å stemme med vær osv. Mulig det er best å vente til den første frosten kommer med det videre arbeidet.

Det ble klippet rundt fotballbane og en skitrase mellom Bjørnstad og Skøyen er ryddet.Utbedre skinedfart øst for Simen Fådal
Nedfarten over Hatmakerbekken på Skøyenjordene øst for Simen var moden for en oppgradering. Kanten på toppen har bygget seg opp etter pløying. Det var i tillegg ujevnt nedover og for tett med trær. Brua hadde to cm med mose og den brua er sikkert 50 år. Den må byttes ut helst nå i høst.
Simen Fådal stilte med traktor og redskap, så dette gikk unna en fredags ettermiddag.
Før

Etter


Denne skibrua er mellom 40 og 60 år og er nå moden for utskifting


Utbedre sti ved jernbanebrua ved Lageråa
Leif Erik Grønvold har sett at kanten har rast noe ut på østsiden av brua, Hvordan fikser vi dette? skule vi bygge opp en steinmur nede i elva? Skulle vi flytte gjrde så jordet ble mindre. Nei løsingen ble ganske enkel når en ser det ferdige resultatet. En "bru" på 4,5 m ble løsningen. Alle materialr er gjenbruk. Telefonstolper som underlag, gamle terrassebord er gode nok til dette formålet.Det har vært litt smalt, skrått og glattpå østsiden av brua.

Hornebakken. Unnarennet rettet opp
Breidablikk skole 5,6 og 7.kl hadde ski og akedag vinteren 2022. Det viste seg har unnarennet helte noe mot hoppbakken. Derfor har Leif Erik og Hans gjort noe med det


Kanalen på Bjørby renset
Kanalen på Bjørby gror igjen. Det var lite vann i systemet i en tørkeperoide sommeren 2022.Da benyttet Jacob og Hans muligheten for å renset eller dra opp plantene med rota