Fakkeltog i Hamar for nytt lokalt sykehus
Fakkeltog i Hamar for nytt lokalt sykehus

av Hans Kroglund [22.09.22 10:52]21.09 ble det arrangert fakkeltog på Hamar der flere tusen deltok og flere holdt gode innlegg for lokalt sykehus. Det betyr at Hamarregionen er i mot Mjøssykehus ved Moelv. Helse sørøst har forlatt den skjøre modellen med et stort sykehus ved Moelv til tre sykehus. Dermed er forutsetningene totalt endret da de får inn for akuttsykehus på Lillehammer og Moelv og elektivt sykehus på Elverum.

Bilde: Wenche og Kjell Arne Wilhelmson stilte opp for en viktig sak for regionen.

Lokalt sykehus alternativ 0+ plassert på Sanderud vil ha store fordeler for hele regionen. Det er særlig rekrutering og pendling av sykehusansatte som er det største ankepunktet mot Moelv og at tyngdepunket blir for langt nord og for tett med Lillehammer og Moelv