Kjetil Nordal satser på møkkspreding
Kjetil Nordal satser på møkkspreding

av Hans Kroglund [24.04.22 21:27]Kjetil Nordal er en allsidig kar, selvstendig næringsdrivende innen bygg og anlegg. Siste store prosjekt er møkkspreding rundt på gårdene. Han har konstruert og tenkt ut teknisk løsning. kjøpt inn deler, noe brukt, besteparten nytt for "noen millioner" og satt dette sammen. Ellers i året er han snekker, lager innredninger, støper gulv og brøyter snø. Men jordbruk ligger hans hjerte nærmest.

Før brukte gårdbrukerne møkkvogner som måtte fylles og spres på jordet. Dette førte til at mye tid gikk tapt mår vogna måtte fylles på nytt samt jordpakking da dette tilsammen var veldig tungt.
Nå står et pumpeaggregat ved møkk kummen og en grov slange på inntil 2 km kjøres ut på jordet. Her på Hosmestad ble det brukt 1.200 m med slange. Enden er festet på en spreder på traktoren som kjører rundt på jordet og sprer møkka. Ingen stans om utstyret holder. Hele anlegget kan pumpe ut alt fra 200 til oppimot 280 m3 i timen.
Gjødselkummen på Hosmestad Gård i Stange er på 2.200m3. Da vil det ta mellom 10-15 timer og pumpe og spre dette utover jordene. I tillegg kommer tiden til å legge ut, ta inn slangen eller flytte til et annet jorde og rigge aggregatet på plass.

Dette er frisk satsing av en unggutt for sesongen er ikke så lang. Utfordringen er å få kunder der våronna er klar til forskjellig tid for døgnet har kun 24 timer.


Kjetil Nordal 24.mars når aggregatet ble satt sammen. Ikke helt ferdig her.

Flere bilder her.
www.google.photos