2022. Ingen Stangeskoler legges ned.
2022. Ingen Stangeskoler legges ned.

av Hans Kroglund [09.02.22 18:51]Det blir flertall i kommunestyret for å beholde alle barneskolene i Stange kommune. Skolene som var foreslått nedlagt var Breidablikk, Åsbygda og Espa. AP sitt medlemsmøte hadde klar tale, 251 stmmer for å beholde alle skolen 35 ville legge ned de 3 nevnte.

Bildet. 17.mai 2017 på Breidablikk. Da blir det flere feiringer på Ilseng

Dette var bedre enn noen kunne håpet på for bygdene. For ledelsen i Stange kommune og de fleste topp politikerne i AP, må dette være et stort tankekors eller skal vi si nederlag.
Takket være at Asbjørn Korsbakken, Terje Vestheim og noen gode medhjelpere snudde noen steiner. Steinene var å beholde skolene og ta nødvendig vedlikehold og investere mindre. Dermed ble det 10,6 mill mindre utgifter på drift. Samme tall som kommunen ville spare med å legge ned skoler.