Mulighetsstudie for Ilseng som tettsted
Mulighetsstudie for Ilseng som tettsted

av Hans Kroglund [18.12.21 17:57]Ilseng som tettstad hadde ønsket at Stange kommune hadde laget en mulighetsstudie for Ilseng før en så viktig beslutning som skolestruktur og forslag om nedleggelse av Breidablikk skole. Når ikke Stange gjør det, så får en gjøre det selv etter beste evne. Ilseng har alle muligheter for å utvikle seg med flere nye boområder.

Ilseng er Stange kommune sitt 3.største tettsted med ca 1000 innbyggere. Breidablikk er nok en gang nedleggingstruet for andre gang på 4 år. Stange kommune må spare penger. Men er det fornuftig å legge ned Breidablikk?
All fornuft tilsier at Breidablikk må bestå som skole. Med togstopp på Rørosbanen, det tar 6 min til Hamar. Ilseng er og kommer i fremtiden til å være viktig for Hamar og kan avlaste Ottestad. Mange småbarnsfamilier må eller vil ut av Hamar for å finne god plass og noe rimeligere boliger. Da kan Ilseng by på barnehage, skole, butikk, idrettsanlegg og turmuligheter.

Muligheter på Ilseng.Dokument på 14 sider
Mulighetsstudie for Ilseng.pdf


Muligheter på Ilseng, kort forklaring av dokumentet
Først ble det laget et dokument på 9 sider om Ilseng, nå er det utvidet til 14 sider
Kartet over Ilseng har inndeling som følger:


1-9 Boligområder
10-19 Andre forbedringer som er mulig
20-29 Tjenester til innbyggere (er på plass)
30-39 Ilsengstiene (er på plass)
40-49 Næringsliv og industri (er på plass)

Nr 5 fortetting av boliger
Det er bygget 27 nye boenheter på Ilseng de siste 5 årene.

Nr 5A Skøyenvegen 42 ny mulighet
Nå er det store planer for fortetting i Skøyenvegen 42A og B som nå i desember 2021 ble godkjent av Stange kommune. Der er det plass til ca 16 boenheter.

Maybritt foran huset som skal flyttes. Rester av mur og låve blir også borte


May Britt ser mot boligfeltet og er spent og er ivrig etter å komme i gang.

Myrvegen 2, Eksempel på fortetting
Her har Elisabeth Dahl og Jim Arne Olsen fått kjøpt en fradelt tomt og satt i gang