Muligheter for nye boliger på Ilseng
Muligheter for nye boliger på Ilseng

av Hans Kroglund [29.11.21 23:09]www.Ilseng.net setter her fokus på Ilsengs muligheter. Det er særlig boligbygging som er nøkkelen til å beholde og utvikle Stange kommune sitt 3. største tettsted Ilseng. Sentralt på Ilseng er det fem boområder som kan utvikles. Noen av de er ferdig detaljregulert. I tillegg har Hamar kommune 116 da helt inntil Stange kommunegrense som er tenkt gå på Breidablikk skole.

Bildet: Breidablikk skole 4 klasse har undervisning ved gapahuken på Bjørby som ligger 15 min å gå fra skolen langs Ilsengstiene.

Arealplanen for Stange kommune for perioden 2019-2031 viser at Ilseng har store muligheter. De sentrumsnære områdene har god infrastruktur, men vi ønsker drahjelp av kommunen og utbyggere.

Muligheter for Ilseng
Stange kommune har stram økonomi, det skal spares 50-70 mill. tilsammen innen 2025. Da skal det kuttes på alle fronter, og nedleggelser av skole er berørt. Vi tror ikke alle er klar over de store mulighetene på Ilseng. Det mangler en mulighetsstudie og en konsekvensanalyse, Hva skjer om skolen legges ned. Vi kunne skrevet mye, men nøyer oss med 9 sider i dokumentet
2021_11_24_muligheter_utvikling_boligfelt_ilseng2.pdf


Breidablikk skole 4.klasse ute. Her spilles det et spill i forbindelse med Halloween