Oversikt over høringsinnspill skolesaken
Oversikt over høringsinnspill skolesaken

av Hans Kroglund [19.11.21 16:28]Stange kommune har samlet alle innspill i forbindelse med innsparinger og skolestruktur. De har for så vidt hatt en åpen prosess, men den er kanskje for smalsporet. Lederen i Stange og Romedal Arbeiderlag sier de må velge mellom skolenedleggelse eller legge ned en sykehjemsavdeling. Budsjettet er på 1670 mill. og en innsparing på 8,5 mill. utgjør 0,5%. Da må man se på hele registeret kommunen driver med. Det virker da som alt annet er fredet.

Bilde: Arkivbilde av Nils A. Røhne fra 1.mai 2019.

www.Ilseng.net mener at hvis utbyggingen i kommunen blir i pressområdene, så må jo nye skoler eller eks. skoler utvides. Det vil etter vår oppfatting koste endel, kanskje mer enn å utvikle eksisterende tettsteder. Vi kan ikke se at denne helheten er vurdert godt nok.

Her er høringsinnspill
https://www.stange.kommune.no/category22662.html>

Her er FAU Beidablikk sitt høringsinnspill
(Dobbelklikk for større sider)
Side 1

side 2

side 3

side 4

side 5


Slutt kommentar
Dette var et solid arbeid fra FAU Breidablikk.