Stange kommune og bygdesamfunn
Stange kommune og bygdesamfunn

av Hans Kroglund [11.11.21 10:22]Så er ny skolestrukturdebatt i gang høsten 2021. Den forige store debatten ble avsluttet i 2017 og det ble lovet at det skulle bli veldig mange år før den debatten skulle på bordet igjen. Slik gikk det ikke da Stange kommune skal spare 50 mill. pr år.

Breidablikk FAU med møte 06.09.2021
FAU inviterte til åpent møte om skolestruktur på Breidablikk skole. FAU overleverte et hefte der de hadde intervjuet nyinnflyttede familier til Ilseng. Spørsmålet til dem var. Hvorfor flyttet dere til Ilseng?
Svarene var vel ikke så overraskende, Ilseng har barnehage, barneskole, butikk, idrettslag, nærhet til Hamar og et flott turterreng i nærmiljøet. Disse svarene burde ikke overraske noen. Hvis noen av disse forutsetningene blir borte, så vil det ha store negative konsekvenser.

FAU sitt høringssvar til Stange kommune
2021_fau_breidablikk_horingssvar.pdf

FAU sitt dokument til Politikerne. Til Ilseng uten innkalling
FAU fikk 26 nye familier til å skrive om hvorfor Ilseng ble valgt som bosted. Ilseng.net kan bare gjengi noen utdrag av det familiene skrev.
Her er en typisk begrunnelse fra en av familiene. Dette dokument ble levert til alle politiske partier.
"Vi ønsket å flytte nærmere besteforeldre og venner før barna begynte på skolen. Valget falt da på Ilseng hvor det var kort vei til skole og barnehage, og hvor vi også hadde venner med barn rundt samme alder som våre egne. Naturen, og alt den byr på, er rett utfor døra, og Hamar og Stange er bare er en kort kjøretur unna. Uten nærheten til skole og barnehage så hadde vi ikke bosatt oss her."

En annen familie skriver
Lekeplasser og skolen rett i nærheten. Har aldri opplevd maken til skole. De tar så godt vare på elevene.

Endel bilder fra de som holdt tale på møte
www.photos.google.com


Leserinnlegg i Stangeavisa 11.11.21
Hans Kroglund hadde et leserinnlegg i SA (dobbel klikk for større bilde). Her ønskes det å skolestruktur opp mot utvikling andre steder i bygda


Leserinnlegget var opprinnelig noe lengre, men måtte forkortes. Her er noen ekstra opplysninger av betydning.

Hornebakken gjenoppstår som ake/hoppbakke
Ilsengstiene har inngått avtale med grunneier om bruk av den gamle hoppbakken. Nå som naturlig akebakke og med 2 små hopp for langrennsski der det går an å hoppe 3-6 meter. Et glimrende turmål for både skolen og barnehagen Læringsverkstedet.

Hans Kroglund viser frem bakken

Nye boliger er nøkkelen til å utvikle og beholde basistjenester
Stange kommune sin langtidsplan viser at Ilseng har store muligheter for nye boligområder.
1. Lageråa, ferdig regulert, delvis utbygd, gjenstår ca 10 mål til boliger. Den gamle fabrikken må rives.

2. Bak gamle S-laget langs jernbanen. Ca 15 mål avsatt til boliger

3. Larssveen ferdig regulert ca 30 mål og plass til 35 boenheter.

4. Grønvolden. Her er det ca 25 mål som er avsatt, en del er LNF område (Landbruk Natur Friluftsliv). Sannsynligvis kan mellom 10.15 mål brukes til boliger

5. Fortetting. Det er en del store tomter, endel er delt de siste årene. Men det er flere å ta av.

6. Hamar kommune område AB4-H-170. Området er på 117 mål. Og ligger helt inntil kommunegrensa. Store muligheter for stort boligfelt som ligger inntil Ilsengstiene og lysløype. Området er i dag ikke brukt til friluftsliv og har således ikke noen konflikt med jordbruk osv. Elever er tenkt gå på Breidablikk skole ifølge Hamar kommune

Hvor mange boenheter kan dette bli? Alt etter utnyttingsgrad, men forsiktig anslag 200 stk
Her er link til nyhet på venstre side, mer om boliger på Ilseng
www.ilseng.net/boliger

Har Ilseng noe ess i ermet?
1. Arbeidsplasser. Ilseng har fortsatt mange arbeidsplasser. Vi nevner Anebyhus, Innlandet Elementfabrikk, Scanpole, Kriminalomsorgen Innlandet, avd. Ilseng, Mjøs Catering, Jønsberg VGS, Innerlife.no, Grobunn, Ilseng Maskin, murer Kjell Arne Olsen, Graminor AS og en rekke mindre bedrifter.

2. Utvidelse av fengslet er en god joker. Alle planer er klare, grunnervervelser er gjort, regjeringen kan sette i gang.

3. Hamar sykehus. Nullalternativet kan bli en realitet med sykehus på Hamar.

4. Ilseng Stasjon. Vi kan tenke oss at Ilseng blir en parkeringsplass for omlandet og etter 6 min med tog er du på Hamar. Byene mister P-plasser og da kan tog være et godt alternativ fra Ilseng.

5. Hva med å dyrke sin egen mat i fremtiden? I umiddelbar nærhet til boligområdene på Ilseng er det små jorder, litt for små for bonden, men stor nok til parseller,

Hva mangler Ilseng av infrastruktur?
1. Fra Hanumkrysset mangler vi 2 km med sykkel og gangveg mot Ilseng

2. Langs Jønsbergvegen forbi Læringsverkstedet bhg, til krysset mot Gollerrudkroken, en strekning på ca 800m mangler sykkel og gangvei.

3. Undergang under jernbanen. For å slippe å gå over Scanpole kan det bygges undergang mellom Scanpole og Anebyhus. Der eier kommunen 6 m bredde, nor til sykkel og gangvei. Så en undergang under jernbanen og der er Skauvegen som munner ut i Gamlevegen med fortau.

Da håper vi at politikerne klarer å se inn i fremtiden der Ilseng blir et viktig bygdesamfunn for både Stange og Hamar.

Vi avslutter med Breidablikk skole som har undervisning på gapahuken på Bjørby.