Ilsengvegen sykkel-og gangveg i 2023?
Ilsengvegen sykkel-og gangveg i 2023?

av Hans Kroglund [11.02.21 11:33]Stangeavisa og HA viser til at Innlandet har satt av penger til en "ekspress gang- og sykkelvei" fra Ottestad over Stangebrua til Hamar. FrP Truls Gihlemoen bemerker at han synes prioriteringen ikke er riktig. De foreslår heller Vestbygdavegen.
Men hvordan går det med Ilsengvegen? Nå er utfordringen at Ilseng ligger i Stange, men Ilsengvegen i Hamar kommune. Ilseng.net googler og ser om vi kan finne noe om Ilsengvegen i langtidsplanene.

Bilde: Nederste post er Ilsengvegen fra Konsvegen til Linjevegen.
Innlandets handlingsplan for investeringer i veger og sykkel og ganger for 2018-2021 (-23), viser at Ilseng står foreslått med 4,4 mill i 2023.

Det er kjempet i mange år for å i heletatt å bli med på investeringsplanene. Forum Ilseng og Lovisenberg Vel har tatt opp saken for en del år siden.

Nå har det blitt gang - og sykkelveg fra Lovisenberg og til Hanumkrysset. Der møtes Kongsvegen og Ilsengvegen så nå har i allefall den største trafikken fått gang- og sykkelveg. Det er jo fremskritt. Men fortsatt mangler det 2 km til Ilseng. Ilsengvegen brukes også av de som sykler fra Romedal og inn til Hamar. Nå er dette den eneste innfartsvegen til Hamar som ikke har sykkelveg.

Les mer i StangeAvisa om sykkelveg og Vestbygda
www.stangeavisa.no

La oss håpe at 2023 kan bli året strekningen til Ilseng blir realisert

HA 27.06.2019
Senest i juni 2019 var det en nyhet om denne vegstrekningen. (Trykk for større bilde)