Igulls Eng Cafe Ilseng Samfunnshus
Igulls Eng Cafe Ilseng Samfunnshus

av Hans Kroglund [06.12.20 15:33]Ilseng Samfunnshus har mange aktiviteter. Det er nødvendig i disse koronatidene og service yrker går for "halv maskin". Driveren på Samfunnshuset Janicke Haugerud måtte tenke nytt når samfunnet stengte ned i mars 2020. Bortfallet av catering bestillinger på våren førte til at baking av brød ble en god erstatning. Mye ble levert via REKO-ringen Hamar. Cafe lokalene er pusset opp og endelig ble det en lun og fin atmosfære i denne delen av bygget.

Bilde. Driver Janicke og Bjørn Nordal.

Det er stor aktivitet på huset tross at samfunnet nå i desember går på lavgir.
Her er noen av det som tilbys på via Samfunnshuset.

Mjøs Catering AS, Daglig leder Janicke Haugerud.
Hun driver Ilseng Samfunnshus, leier ut lokalene til selskaper, lag og foreninger. Hun driver catering og leverer mat til alle anledninger.

Igulls Eng Cafe.
Det er navnet på cafeen som er på Samfunnshuset Åpningstider har høsten 2020 vært tirsdager og lørdager. Men sjekk FB da ting endrer seg fortREKO-ringen Hamar.
Rekoringen har utsalg hver 14. dag ved Vikingeskipet Hamar. Alle bestilling skjer via FB


Fire Makroner konditor Åshild Lerbak
Nyeste tilskudd på Samfunnshuset er konditor Åshild Lerbak fra Trysil. Hun baker alt som smaker godt og er søtt. Det er utslag på Samfunnshuset. Mesteparten leveres til bedrifter, firmaer, selskaper osv. For tiden leverer hun kaker blant annet til Larsen på Hamar.

Åshild Lerbak

Bolleland kro AS Espa
Janicke Haugerud har tatt over driften på Bolleland Kro AS og veksler mellom å være på Espa og Ilseng.

Ilseng.net ønsker lykke til med alle aktiviteter og vi håper flest mulig benytter dette lokale tilbudet. Forholdene ligger nå godt til rette etter at kjøkkenet ble rustet opp for 1 til 2 år siden.