Lions kalender for 2020 klar
Lions kalender for 2020 klar

av Hans Kroglund [08.11.19 13:24]Lions Stange og Romedal gir ut en felles kalender for 21.gang med historiske bilder. Prisen har vært uforandret kr 100 i alle disse årene, men økes den til kr 150. Noen andre Lions klubber på Hedmarken har gode erfaringer med det. Så får vi håpe at også dette gjelder Stangefolk.Midlene går mest til lokale formål.
Som et eksempel har de bevilget kr 5000 til en hjertestarter. Resten betalte Ilseng Pensjonistforening og hjertestarteren står på Ilseng Samfunnshus