Ilsengs muligheter, befaring 25.08 kl.12
Ilsengs muligheter, befaring 25.08 kl.12

av Hans Kroglund [13.08.19 10:45]Søndag 25.august kl 12 på Ilseng klubbhus presenteres brosjyren om Ilseng tettsted. Dette blir en åpen dag på Ilseng der alle er hjertelig velkomne, Ilsengs innbyggere, politiske partier, potensielle utbyggere av boliger og andre interesserte.

Programmet for dagen blir slik.
Vi går fra klubbhuset ca 12.30 og til sentrum, vi passerer 5-6 mulige sentrumsnære boligområder. Samtidig passerer vi noen boliger/områder der det er et forbedringspotensiale. Vi forsetter inn på Ilsengstiene over Grønvolden/Skogstad og til gapahuken på Bjørby der vi serverer kringle og kaffe ca 13.30. Turen en vei er ca 3 km. Mulig å gå kortere vei tilbake til Idrettsparken.

Mer om brosjyren
Stange kommune har satt av kr 180.000 til seks grender for promotering av sitt tettsted. Det blir kr 30.000 til hver bygd. Ilseng har valgt å lage en brosjyre i A4 format med 24 sider.
Brosjyren blir lagt i postkassen mandag 26.08 til alle på Ilseng og blir tilgjengelig på COOP Marked Ilseng, Stange kommune, diverse utsalg og eiendomsmeglere.
Boligfeltene blir presentert i et eget vedlegg da det ble litt lite om det i brosjyren.

Stange kommune sine satsingsområder er intercity strekningen Tangen-Stange-Ottestad. Dette synes bygdene er synd da det skjer mye bra også andre steder i kommunen. Romedal sentrum har hatt en stor utbygging av boliger på Romedalsmoen og bygger videre ut i Brynsåsen. Dette har Romedølene sammen med utbyggerne klart uten alt for stor hjelp fra kommunen.

Hva med Ilsengs fremtid?
Ilseng er Stanges 3.største tettsted med egen jernbanestasjon på Rørosbanen. Ilseng har fått fått et stort løft med Ilsengstiene som er kåret til "Norges beste Turrute" i 2019. Det er en stor anerkjennelse av at Ilseng har kvaliteter som kanskje nærmiljøet og omegnen måtte bli minnet på fantes.

Arealplan frem til 2030
Både Stange og Hamar kommune sine arealplaner som løper frem til 2030 gir Ilseng nye muligheter. Det er satt av områder for nye boligområder og endel fortetting i eksisterende boligområder.

Ilseng.net har skrevet om arealplanen frem til 2030, se nyhet under
www.ilseng.net/arealplan 2030

Etter turen ønskes tilbakemelding fra politiske partier
Vi i komiteen for brosjyren ønsker en tilbakemelding fra politiske partier som vi legger ut her på www.ilseng.net der ilsengs beboere kan se hva de forskjellig tenker/ønsker med Ilseng.

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig dag på Ilseng.