Befaring trafikkforhold og fartsgrenser Ilseng

• Arrangementsdato: 06.10.22

Torsdag kl 10.00 ved Horne bru. Åpent for alle.

Arne Skybak kommer på trafikkbefaring og ser på forholdene for hele Ilseng. Opp gjennom årene har flere gode tiltak blitt gjort, Villavegen har fått fartshumper og bom, Gamlevegen har 6 fartshumper. Men det gjenstår en del strekninger som må gjennomgås. To av disse strekningene, Ilsengvegen og Jønsbergvegen, har opptil flere ganger vært omtalt i HA.

Det er en gruppe på Ilseng som har sendt en henvendelse til Stange kommune og Innlandet Fylke om samlet å se på trafikkforholdene. Hans Kroglund forfattet innholdet i henvendelsen.

Her er dokument som er sendt til Stange kommune og Innlandet Fylke
Trafikk på Ilseng forbedringer

Lagt inn av Hans Kroglund [16.09.22 16:32] • Ilseng.net