Årsmøte Ilseng Samfunnshus

• Arrangementsdato: 23.02.22

Årsmøtet i Ilseng Samfunnshus avholdes på huset onsdag 23. februar 22 fra kl. 18oo.

Forslag som ønskes behandlet må være sendt til styret innen 16. februar.
Enkel bevertning. Dagsorden i hht vedtektene.

Lagt inn av Rolv Bråthen [01.02.22 08:18] • Ilseng.net