HHT Barnas Turlag. Åpning av ny Hornebakke

• Arrangementsdato: 13.02.22

Søndag den 13 fedruar 2022 åpner Ilsengstiene, som består av HHT og Ilseng Il den gamle hoppbakken som er gjort om til en akebakke og en liten hoppbakke. Med naturlig tilløp og to små hopp på siden av unnarennet kan det hoppes 2 ti l6 m med langrennski.

Om snøen uteblir og md riktig temperatur, så er Speiderplassen en flott plass å ta med barna til. Følg med på:
www.hht.no
Lagt inn av Hans Kroglund [25.11.21 22:24] • Ilseng.net