Ilseng Arbeiderlag

 • Nyheter
 • Aktiviteter
 • Gammelt fra laget

 • Om laget
 • Styret
 • Kontakt oss

 • Formannskapet

 • Lokalt
 • Sentralt


<<Tilbake til Ilseng.net


Årsmøtet 2016 med godt oppmøte

av Rolv Bråthen [09.03.16 15:22]
Utskriftsvennlig side

Rekordmange møtte til årets årsmøte som ble avholdt på Ilseng Samfunnshus den 8.3.16. Hele 17 frammøtte, vitnet om at dagens hovedtemaer - kommunestruktur og skolestruktur, var temaer som interesserer.

Et årsmøte som fulgte tradisjonelle linjer, bød ikke på store overraskelser. Vi kan dog med tilfredshet konstatere at vi nå har en viss foryngelse i styret, med at Jan Ynge Olsen og Hans Kullstad begge ble valgt inn som styremedlemmer.

Ann Kjersti Hagen Åsen var ikke på valg, og gjenstår for et år.
Eva Johansen er nestleder, Anna Madsen, sekretær, Johnny Furulund fortsetter som kasserer, og Jan Yngve Olsen og Hans Kristian Kullstad ble valgt til styremedlemmer.
Varamedlemmer Arvid Pettersen og Jan Steinar Åsen.

Fylkessekretær i Arbeiderpartiet i Hedmark, Grethe Mikaelsen, orienterte om dagens hovedtemaer, og det var mange spørsmål og kommentarer.<<Tilbake


Ilseng Arbeiderlag
- ditt lokallag
Les mer... [ 30.05.07 12:21 ]
Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2007
Hedmark Arbeiderparti