Ilseng Arbeiderlag

 • Nyheter
 • Aktiviteter
 • Gammelt fra laget

 • Om laget
 • Styret
 • Kontakt oss

 • Formannskapet

 • Lokalt
 • Sentralt


<<Tilbake til Ilseng.net


Stortingsvalget 2013

av Rolv Bråthen [12.09.13 12:51]
Utskriftsvennlig side

Den 8. og 9. september 2013 var lokallaget sterkt involvert i gjennomføringen av årets Stortingsvalg. Med rigging i god tid før gjennomføringen, med en lang søndag og en enda lengre mandag i stemmelokalet, ble dette som vanlig en krevende periode for de som var våre representanter.

Når 713 stemmesedler var mottatt, var det viktig med opptellingen. Dette strakk seg et par timer ut over åpningstida i stemmelokalet.

Tusen takk til de som påtok seg dette viktige vervet. Henning Johansen, Rune Pettersen og Ruth Østli var våre "utskremte" her. På tross av lange dager, rapporterer de at det både er sosialt og hyggelig å utføre slike verv.

At valgresultatet ikke gikk vår vei, må vi bare beklage. Arbeiderpartiet er fortsatt landets største parti, og i Stange står vi sterkt. Valgdeltakelse var høyere enn på mange år.

Vi går inn i 4 spennende år.

<<Tilbake


Ilseng Arbeiderlag
- ditt lokallag
Les mer... [ 30.05.07 12:21 ]
Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2007
Hedmark Arbeiderparti