• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
2024 Skolenedleggelser oppe på nytt

Publisert av Hans Kroglund [08.07.24 15:20]
Utskriftsvennlig side

Kommunedirektøren sendte ut i juni krise for økonomien til Stange kommune. Det tok under 3 uker så vedtok kommunestyret at svært få alternativer skal utredes for kommunestyret tar en avgjørelse 11.12.24. Dette ser ikke bra ut for Breidablikk sin del. Og i disse dager sendes utbygging av Ilseng Fengsel ut på anbud. Snakk om dårlig timing for oss på Ilseng, men den er nok god for dem som vil legge ned Breidablikk.Breidablikk skole skoleåret 2024/25
Stange gar gått til det skritt å lage en fådelt skole. Det er forsåvidt greit, men måten de har gjort det på, kan vi stille spørsmål om. Skolen har kapasitet til 140 elever i følge kommunens hjemmeside.
Til høsten 2024 vil det gå på skolen noe under 100 elever. Kommunen har klart å slå sammen klasser slik at en klasse blir på over 30 elever. Da blir klasserommet for lite. Da har de skaffet flere grå brakker som er satt sammen for å få et stort nok klasserom for en klasse på over 30 stk. Gratulerer til kommunen!
Hadde det ikke vært andre muligheter? Vi bare undres.

Kommunedirektørens innstilling 27.09.21:
1. Espa skole og Tangen skole sammenslås fra og med skoleåret 2023/2024. Skolen lokaliseres
til Tangen skole.
2. Kommunedirektøren bes konsekvensutrede sammenslåing av Tangen barnehage og Espa
barnehage.
3. Breidablikk skole, Åsbygda skole og Solvin skole sammenslås fra og med skoleåret
2025/2026. Skolen lokaliseres til det som i dag er Romedal ungdomsskole.
4. Kommunedirektøren bes konsekvensutrede sammenslåing av Åsbygda barnehage og
Romedal barnehage.
5. Kommunedirektøren bes om å fremme forslag til forskrift til skolekretser for samtlige
skolekretser i Stange kommune.
6. Kommunedirektøren gis i oppdrag å sikre god brukermedvirkning med tanke på barnets
beste i i eventuelle sammenslåingsprosesser.
7. Ved eventuelle sammenslåinger av skoler skal ledige skolelokaler Stange kommune eier
ikke benyttes som lokaler for friskoler.
Stange, den 27.09.2021

Kommunaldirektørens innstilling 06.06.24
Føringer for kommunedirektøren i det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan
for 2025-2028
Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til grunn at følgende tiltak skal innarbeides i
budsjett og økonomiplan for 2025 -2028:

1. Skole- og SFO-struktur:
Kommunedirektøren bes med bakgrunn i utredningen som ble behandlet i k-sak 11/ 22, å
oppdatere grunnlaget for endret skole- og SFO-struktur i henhold til:
• Alternativ A Sammenslåing av Tangen og Espa skoler lokalisert til Tangen skole i
henhold til saksframstillingens punkt 1.
• Alternativ C Sammenslåing av Åsbygda, Breidablikk, Vallset og Solvin skoler,
lokalisert til tidligere Romedal ungdomsskole, i henhold til saksframstillingens punkt
1.

2. Barnehagestruktur:
Kommunedirektøren bes med bakgrunn i utredningen som ble behandlet i k-sak 11/ 22
om å konsekvensutrede:
• Alternativ A, sammenslåing av Tangen barnehage og Espa barnehage lokalisert til
Espa eller Tangen, jf. saksframstillingens punkt 2.
• Alternativ B, sammenslåing av Vallset, Romedal og Åsbygda til en ny barnehage,
lokalisert i lokalene til Solvin skole, jf. saksframstillingens punkt 2.
• Alternativ C, sammenslåing av Romedal og Åsbygda til en ny barnehage, lokalisert i
lokalene til Solvin skole, jf. saksframstillingens punkt 2.

Kommunestyret vedtok dette 19.06.24
Detaljer skal presenteres utover høsten 2024 og vedtas den 11.12.24

Historikk om sammensålingen av Romedal og Stange ungdomskoler
På folkemøte som FAU hadde tirsdag den 25.06.24 hadde Amund Korsbakken en god fremstilling av skoledebatten som startet i 2012. Sammenslåingen av ungdomskolene ble vedtatt i 2017/18 til en kostnad på 124 mill.kr. Nå er kostnadsrammen 285 mill.kr (økt til 310) og besparelsen er kr 0,36 mill. kr.
Stange kommune må begynne å være arlige på hvorfor de vil slå sammen skoler. Ønsker de en sentralisering og et sterkt Stange sentrum? De fremstiller det for å spare penger.

Hva skjer på Ilseng 2024?
Det var et folkemøte på Ilseng Samfunnshus den 18.02.24. Der ble det vist frem mange gode prosjekter.
Ilseng Fengsel har fått 5 mill. ekstra til planlegging. Det kan se ut som det legges ut på anbud sommer 2024. (Sannsynligvis med forbehold om at penger bevilges).

Flere boligprosjekt har startet
6 stk boenheter i Sløyfa er under bygging
3 stk boenheter bygges nå i Villavegen 75
Nordstadtunet er ute til forhåndsalg
Larsveen har 3 tomter ute til salg

3 uker i juni 2024 kan bli skjebnesvangre for Ilseng
Så ille er det.
Vi minner om de lange linjene. 06.01.1985 klarte et folkemøte å hindre at nåværende Heggvin skulle bygges i Ilsengmarka. Det hadde rasert hele Ilseng. Takk til de som findret dette.
Skolevalget er like viktig for Ilseng fremtid som bhg, butikk, samfunnshus og idrttslag.

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006-2024