• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Kjetil Nordal satser på møkkspreding

Publisert av Hans Kroglund [24.04.22 21:27]
Utskriftsvennlig side

Kjetil Nordal er en allsidig kar, selvstendig næringsdrivende innen bygg og anlegg. Siste store prosjekt er møkkspreding rundt på gårdene. Han har konstruert og tenkt ut teknisk løsning. kjøpt inn deler, noe brukt, besteparten nytt for "noen millioner" og satt dette sammen. Ellers i året er han snekker, lager innredninger, støper gulv og brøyter snø. Men jordbruk ligger hans hjerte nærmest.Før brukte gårdbrukerne møkkvogner som måtte fylles og spres på jordet. Dette førte til at mye tid gikk tapt mår vogna måtte fylles på nytt samt jordpakking da dette tilsammen var veldig tungt.
Nå står et pumpeaggregat ved møkk kummen og en grov slange på inntil 2 km kjøres ut på jordet. Her på Hosmestad ble det brukt 1.200 m med slange. Enden er festet på en spreder på traktoren som kjører rundt på jordet og sprer møkka. Ingen stans om utstyret holder. Hele anlegget kan pumpe ut alt fra 200 til oppimot 280 m3 i timen.
Gjødselkummen på Hosmestad Gård i Stange er på 2.200m3. Da vil det ta mellom 10-15 timer og pumpe og spre dette utover jordene. I tillegg kommer tiden til å legge ut, ta inn slangen eller flytte til et annet jorde og rigge aggregatet på plass.

Dette er frisk satsing av en unggutt for sesongen er ikke så lang. Utfordringen er å få kunder der våronna er klar til forskjellig tid for døgnet har kun 24 timer.


Kjetil Nordal 24.mars når aggregatet ble satt sammen. Ikke helt ferdig her.

Flere bilder her.
www.google.photos


<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006