• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Romedal kapell. Temakveld med Henrik Syse

Publisert av Hans Kroglund [28.03.22 22:35]
Utskriftsvennlig side

Det var et svært vellykket foredrag med Henrik Syse i Romedal kapell søndag 27.03.22 Dette var den første temakvelden på over 2 år på grunn av pandemien. Menigheten var ekstra spent på om det kom noen. Kapellet var godt besøkt, og for en entusiastisk foredragsholder vi fikk høre denne kvelden.Temaet var «Refleksjoner og håp i koronaens skygge». Han har også skrevet boken «Ord i krise». Det var det mulig å bestille. Den forteller mer om kveldens tema.

Henrik er filosof, forfatter foredragsholder og forsker, nå ansatt ved Institutt for fredsforskning PRIO og professor II ved Bjørknes Høyskole.

Det var en engasjert foredragsholder vi fikk høre. Før på dagen hadde han hatt søndagsskole, der fungerer flanellografen slik den alltid har gjort gjennom generasjoner. Der hang jo Jesus rett opp og ned, kunne han fortelle med humor i stemmen Han var opptatt av de lange linjene, noe som ikke endrer seg så fort som mange andre ting i dagens samfunn. Grunnmuren, den er viktig, ikke så mange tenker på den til daglig, men svikter den får det betydning for hele huset. Så vedlikehold av grunnmuren er viktig, slik er det også med våre grunnverdier. Han delt inn foredraget i 7 emner.

1. Sammenhenger gjennom tidene
Henrik tok for seg den store tekniske utviklingen. Han husket at hans far Jan P Syse fikk seg skrivemaskin med kulehode og rettetast, den kunne slette 20 bokstaver bakover, et lite teknisk vidunder. Nå hadde vel utviklingen kommet langt nok? Og tok opp sin smarttelefon og viste at, nei utviklingen gikk videre.
2. Historiene i Bibelen er like aktuelle i dag.
Den barmhjertige Samaritan, skapelsen osv.
3. Verdier
Kirken har rom for å snakke om hva som er rett og galt
4. Godt og trygt samvær
Omsorg og frivillighet nå i Frivillighetens år, tro, diakoni, humor. Ungdom, det skal være plass til hele deg. I kirken er det plass til alle. Han nevnte talen til Martin Luther King Jr. i 1964 som viser hvor sterk troen er. «I Have a Dream», «Jeg har en Drøm», er en tale på 17 minutter der han krever etnisk likhet for alle. Han fikk Nobels fredspris samme året.
5. Filosofi
Hvorfor finnes jeg?
Hva er meningen med livet?
Jeg er jeg
Hva finnes på den andre siden?
Hvorfor finnes det så mye vondt i verden?
6. Kirken som formidler.
Hvor god er en preken?
Kunst og musikk, å være tilstede
Hellige handlinger
Bønn hva er det?
7. Budskap, nåde, frelse og håp
Påsken inneholder det meste også håp
Så gikk han tilbake til antikken og de
Antikkens 4 dyder
Visdom, det motsatte av dårskap og uforstand
Rettferd, det motsatte av urettferdighet
Måtehold, det motsatte av fristelser
Mot, det motsatte av engstelig eller feig
Og kristendommen har tre til
Tro
Håp
Kjærlighet
Og størst blant dem er kjærligheten (Paulus 1.korinterbrev 13.13 i DNT)

Krisehåndtering
Henrik har jobbet mye med krisehåndtering også etter 21.juli 2011. Han sammenlignet krisehåndtering med et skap og en kommode. Når du åpner et skap, velter alt ut. Det er vanskelig å sortere. I en kommode kan du åpne én skuff av gangen og lukke den igjen. De vanskelige, de gode kan åpnes og håndteres hver for seg. Åpner du en skuff med «glede», kan du lukke igjen den «vanskelige» skuffen for en stund.

Apollo ferdene
Han snakket ivrig om Apollo ferdene ut i verdensrommet, datteren og Henrik skriver også bok om emnet. Han nevnte spesielt Appollo 8, der astronautene for første gang hadde bane rundt månen. De tok da det første bildet av «jordoppgang». Det er fortsatt et av verdens mets berømte og viktigste bilde.
Astronautene leser følgende fra 1. Mosebok. Gud skaper verden
1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. 3 Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys. 4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5 Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, dag én. 6 Og Gud sa: La det bli en hvelving* midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.
7 Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. 8 Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen. 9 Og Gud sa: La vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre landet komme til syne. Og det ble slik.
10 Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som var samlet, kalte han hav. Og Gud så at det var godt

Det ble tid til både sanger, kaffe og kaker og en andakt ledet av Henrik.

Bjørg Olderbekken ledet kvelden og overrakte blomster. Det var hun som hadde invitert Henrik til denne temakvelden.
Tove Brovold takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem.


Henrik traff sin gode venn Håkon Dahl<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006-2024