• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Mulighetsstudie for Ilseng som tettsted

Publisert av Hans Kroglund [18.12.21 17:57]
Utskriftsvennlig side

Ilseng som tettstad hadde ønsket at Stange kommune hadde laget en mulighetsstudie for Ilseng før en så viktig beslutning som skolestruktur og forslag om nedleggelse av Breidablikk skole. Når ikke Stange gjør det, så får en gjøre det selv etter beste evne. Ilseng har alle muligheter for å utvikle seg med flere nye boområder.Ilseng er Stange kommune sitt 3.største tettsted med ca 1000 innbyggere. Breidablikk er nok en gang nedleggingstruet for andre gang på 4 år. Stange kommune må spare penger. Men er det fornuftig å legge ned Breidablikk?
All fornuft tilsier at Breidablikk må bestå som skole. Med togstopp på Rørosbanen, det tar 6 min til Hamar. Ilseng er og kommer i fremtiden til å være viktig for Hamar og kan avlaste Ottestad. Mange småbarnsfamilier må eller vil ut av Hamar for å finne god plass og noe rimeligere boliger. Da kan Ilseng by på barnehage, skole, butikk, idrettsanlegg og turmuligheter.

Muligheter på Ilseng.Dokument på 14 sider
Mulighetsstudie for Ilseng.pdf


Muligheter på Ilseng, kort forklaring av dokumentet
Først ble det laget et dokument på 9 sider om Ilseng, nå er det utvidet til 14 sider
Kartet over Ilseng har inndeling som følger:


1-9 Boligområder
10-19 Andre forbedringer som er mulig
20-29 Tjenester til innbyggere (er på plass)
30-39 Ilsengstiene (er på plass)
40-49 Næringsliv og industri (er på plass)

Nr 5 fortetting av boliger
Det er bygget 27 nye boenheter på Ilseng de siste 5 årene.

Nr 5A Skøyenvegen 42 ny mulighet
Nå er det store planer for fortetting i Skøyenvegen 42A og B som nå i desember 2021 ble godkjent av Stange kommune. Der er det plass til ca 16 boenheter.

Maybritt foran huset som skal flyttes. Rester av mur og låve blir også borte


May Britt ser mot boligfeltet og er spent og er ivrig etter å komme i gang.

Myrvegen 2, Eksempel på fortetting
Her har Elisabeth Dahl og Jim Arne Olsen fått kjøpt en fradelt tomt og satt i gang<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006