• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Landbrukets utvikling på Hedmarken de siste 150 år, i ord og toner

Publisert av Hans Kroglund [10.10.19 22:54]
Utskriftsvennlig side

Stange Historielag inviterte til en real historietime på Jønsberg med Tord Kristian Horne. Temaet var utviklingen innen jordbruket de siste 150 år. Det var rigget til i festsalen på Jønsberg og det kom bortimot 100 stk. Tor Karseth hadde funnet frem en rekke sanger fra sitt rike repertoar som utfylte foredraget. Historielaget avsluttet den trivelig kvelden med å servere kaffe med frivillig betaling.Bilde: Full sal i den gamle ærverdige festsalen.

Solveig Nordal, til høyre på bildet) ønsket velkommen.


Dette ble en nyttig historiefortelling fra vår nære fortid. Tord Kristian Horne hadde skrevet manus og fremføringen ble delt mellom han, Inger Maren Gjerlaug og Solveig Nordal. På bordene lå det to ark med statistikk. En med antall hester, traktorer og arbeidfolk fra 1920 til 2008.


Rød kurve leses av på venstre stolpe: Dvs ca 170 kg korn/dekar i 1920 til ca 600 kg korn/dekar i 2008
Blå kurve leses av på høyre stolpe: Dvs ca 300 dekar åpen åker i 1920 til ca 740 dekar i 2008


Kvelden skulle være i ord og toner. Tonene sørget Tor Karseth for. Han startet med sangen om Olav Tryggvason. Den forteller Olavs dramatiske flukt der han gjemmer seg sannsynligvis på Starene.

Gode og dårlige tider har vekslet opp gjennom årene, med konkurs i 1901 der andre eiere kom inn, brann i oktober 1910, gjenoppbygging av låven i 1911 til 100 kuer og 30 hester, gården kjøpt igjen på odel i 1919 av major Aasmund Horne. Siden har gården vært i eie av Hornefamilien.

Ny krise med tvangsauksjon i 1934 der Harald Horne kjøpte gården. (Han var gift med Gudveig Busvold. De hadde barna Tord Kristian f. 1932 og Lars Aasmund f. 1934).
Tord var 8 år da krigen brøt ut og erindringene som er nedskrevet fra nå av husker han.
Krigens år var dramatiske, tyskerne tar over styringen og gårdene må produsere og levere mat til 350.000 tyske soldater og gi fra seg hester som gjerne ble brukt i kamp. Avlingene er ganske gode i krigsårene, og vi er stort sett selvforsynt med mat selv om det var knapphet særlig da i byene.
Fra denne perioden synger Tor om Karen Østerhaug og russerfanger. Han tar også en vise fra Ilseng Sangforenings forestilling «Fredbrus og Erterlåg» sangen om butikken Fredsvold,»Det kommer, det kommer, det er underveis».


Tord Kristian reflekterer over at matberedskapen var bedre i 1940 enn den er i dag. Nå er 2019 er selvforsyningsgraden under 40%, i tillegg er den sårbar med all elektronikk osv. for at alt skal fungere. Et stort tankekors synes Tord Kristian.
I 1950 årene bestemmer myndigheten seg for "kanaliseringspolitikk", det betydde at melkeproduksjonen skulle flytte til utkantstrøkene i Norge og korndyrking på flatbygdene.
Det ble en veldig effektivisering og rasjonalisering fra 50-60-tallet. Antall ansatte gikk ned fra 30 til 2 stk på noen få 10-år.
Jordbruket var i rivende utvikling og Horne gård opplevde uår i 1957. Starene var under flom og eier Harald Horne døde.
Resultatet av dette uåret var at:
1. Grøfting var nødvendig
2. Korntørker ble bygget, varm eller kaldtørker
3. Forsøksringer ble utviklet til hjelp for bøndene
På Horne ble de utarbeidet grøfteplaner med tilsammen 500 km med grøfter. Grøfter krever fall 1:300, Starene har bare1:1000. Løsningen ble en felles kum forå gå nok fall, og en pumpe som løftet vannet 1-2 m opp i Starelva.
Etter omleggingen i 1950-årene oppsto utfordringer av ensidig kornproduksjon, nemlig floghavre. Den må alle gårdene se etter og luke vekk hvert eneste år så den ikke sprer seg.
Det er en jobb som kanskje aldri blir borte.
Tord er opptatt av jordvern slik at all matjord blir bevart.

Økologisk produksjon har blitt vanligere sa Tord Kristian, men utfordringen er at jorda ikke kan gi mer en den blir tilført av næringsstoffer. De som har nok husdyrgjødsel og bruker den riktig kan få like stor avling som en får med kunstgjødsel.
Uten bruk av plantevern kan avlinga variere veldig fra år til år, alt etter mengden av ugras, sopp og insekter.
For egen regning kan Ilseng.net opplyse at Stangeavisa melder at økobonde Narum høster 750 kg korn pr. da.

Tor sang både "Låven på Horne" og "Alle veger fører til Rom, Rom,Romedal".

Tord Kristian avsluttet med å lese "Bondesangen"
Tekst: Jonas Dahl
Melodi: Rett som ørnen stiger

All kultur er dyrken – Først og fremst av jord.
Der er moderstyrken, Først bak plogen gror.
Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem,
Første bonden var Hele landets far.

Jord, du er vår moder – Overalt ennu.
Skifter livets goder, trofast bliver du.
Ligger hvor du lå, Bygder hvor vi gå,
Årvisst enn i dag – Åndens underlag.

Sterk som havets bølge, Norges Bondestand.
Sine fedre følge. Tro mot Gud og land.
Bølg til tegn derpå, blad og aks og strå.
Bølg fra støl til strand, Om vårt fedreland

Solveig overrakte blomster til Tord Kristian for flott manus og fremføring.

Så ble det tid tid kaffe og kringe


Gamle kjente traff hverandre, her Ragnhild Sørlie og Tor Karseth


Hele manuset kan lastes ned her
Landbruk på Horne gjennom 150 år

Bilder i bedre oppløsning og noen sanger fremført av Tor Karseth
www.photos.google.com/jordbruk gjennom 150 år<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

21.11.23
Lunch ved gapahuken Bjørby

27.11.23
A capriccio Romedal kirke

03.12.23
Contrazt Julekonsert Ilseng Samfunnshus

03.12.23
Julegrantenning Ilseng Samfunnshus

05.12.23
Åpent Lions møte på Herredsvang

06.12.23
Speidermøte på Speiderplassen

07.12.23
Ilseng Sangforening Julekonsert

18.02.24
Åpent møte om Ilsengs muligheter

05.05.24
HHT fellestur Ilsengstiene 10 år

11.05.24
Ilsengløpet 2024


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006