• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Partiene mener dette om Ilseng

Publisert av Hans Kroglund [29.08.19 20:40]
Utskriftsvennlig side

De fleste politiske partiene i Stange var på plass søndag 25.08.19 og ilseng.net har bedt om en tilbakemelding fra partiene om hva de ønsker med Ilseng. Svarene er i alfabetisk rekkefølge. Svarene blir lagt til etterhvert som de kommer inn.

Arbeiderpartiet
Kombinasjonen av en utbygging av fengslet, boligbygging og opprusting av skolen er det viktigste totalgrepet som vi må få til i årene som kommer.
Som jeg skriver i det flotte, nye hefte «Ilseng – der elvene møtes», så ligger alt til rette for at «mange flere, som nattergalen, får øynene opp for Ilsengs kvaliteter og muligheter». Når jeg viser til fuglen nattergalen er det fordi ett av de fineste dikt jeg vet, «Nattergal på Ilseng» av Trond Vidar Vedum, avslutter hefte.

Ilseng ligger kommunikasjonsmessig svært godt til, med egen jernbanestasjon og kort vei til E6, Riksvei 3 og resten av verden.

Ilseng er på mange måter i ferd med å bli et komplett tettsted, med en god blanding av private og offentlige arbeidsplasser, skole og barnehage, idrett og frivillighet. Ilseng er et tettsted med svært gode forutsetninger for vekst og utvikling.

En av de viktigste oppgavene i de siste årene, og også i årene som kommer, er at Regjering (og dermed Storting) følger opp med de nødvendige vedtak og bevilgninger for å sette i verk den store utbyggingen av Ilseng fengsel. Jeg har snart ikke tall på hvor mange
justisministre fra Fr.P., statssekretærer og rådgivere som har besøkt Ilseng, og også vært positive til planene, men der en så langt har latt det bli med ord, og har valgt å prioritere andre deler av landet. For meg er det et svært viktig og arbeide videre med å få på plass . Stange kommune har sammen med Hamar kommune gjort jobben på sin side, nå mangler det bare handling fra Regjeringen.

Arealplanen skal behandles i løpet av høsten. Det er et sentralt og viktig politisk dokument, og fire konkrete områder for boligbygging er pekt på i arealplanen, og/eller ligger klare fra tidligere. I tillegg har Hamar kommune har satt av i sine planer et område på neste 120 mål nord for linjevegen. Kombinasjonen av en utbygging av fengslet, boligbygging og opprusting av skolen er det viktigste totalgrepet som vi må få til i årene som kommer.

Og Breidablikk skole ligger inne i vårt forslag til budsjett i kommende ommunestyreperiode. Vi har oppgradert mye av infrastrukturen på Ilseng, så vei, vann, avløp, strøm og fiber ligger vel til rette for å få til en svært positiv utvikling på Ilseng.

Vi står foran et valg, og lokalpolitikk dreier seg også om at hele kommunen er representert i kommunestyret. På Arbeiderpartiets liste til neste kommunestyre er Ilseng representert med Jan Yngve Olsen, leder i Ilseng arbeiderlag. I tillegg er vi glad for at ungdommen virkelig er representert fra Ilseng.
Ane Olsen er den yngste tror jeg, som er på valg i Stange Kommune. Nå ligger avgjørelsen om også ungdommen skal få en representant fra Ilseng.

Nils A. Røhne, AP og Ordfører


BL (Bygdelista)
BL takker for invitasjon. Befaringen var informativ, og veldig godt presentert. Det har vært lagt ned mye godt arbeid fra befolkningen på Ilseng, spesielt fra gruppa som har laget brosjyren som vi fikk utdelt.
BL vil, som vi har programfestet, satse på alle skolekretser/tettsteder i Stange. På Ilseng er det mange flotte områder klare for boligbygging. Vi er utålmodige angående løsninger når det gjelder Hammerhuset og Anderåtomta. Breidablikk skole trenger en omfattende oppgradering. Det haster med vedlikehold og rehabilitering der. Må komme i gang snarest.
Vi ønsker at kommunen har større trykk på markedsføringen av Stanges tettsteder, dette også for å prøve å lette trykket på området Ottestad.

Arild Olsen, Bygdelista

FrP

Krf

MDG
MDG refererer til høringsuttalelse Ilseng (4.6)
På Ilseng foreslås flere områder til bolig. De som er foreslått på dyrka mark, er blitt
avvist. Boligbygging foreslås ved Ilseng samfunnshus (BA3, anslagsvis 6 nye
boenheter), Skøyenvegen/tidl. Militærgarasjen (B13, anslagsvis 3 nye boenheter),
Andrå dekk (B14, anslagsvis 7 nye boenheter) samt Hornekverna (LSB4, anslag 3
boenheter) med spredt boligbebyggelse i LNF.
Det legges vekt på friluftsområder langs Svartelva og i tilknytning til Ilsengstiene.
Tiltak for trafikksikkerhet er undergang under Rørosbanen og gang- og sykkelvei
langs Jønsbergvegen fram til Gollerudskroken.
MDG anser satsningen på friluftsområder og trafikksikkerhet på Ilseng som positivt
og har ingen særskilte merknader til boligplanene utover våre generelle merknader
innledningsvis.
MDG ikke er negative til all utbygging i bygdene og grendene, slik det ofte blir fremstilt. Men vi må ta hensyn til jordvern, natur og kulturminner mm.

Mvh Hilde R. Amundsen


PP

Rødt

SP
Gratulerer til Ilseng med flott brosjyre!
Det er klart vi vil satse på Ilseng!
Her er det muligheter for boligbygging uten å bygge på dyrket mark. Med utvidelse av fengslet vil det antakelig følge innflyttere til Ilseng, men Ilseng er også attraktivt boligområde om du jobber f eks på Hamar. Det er mange som ønsker å bo landlig og dere viser, bl a gjennom denne brosjyren, at Ilseng er et flott sted å bo og at dere evner å markedsføre nettopp det.
Ilseng har alt som skal til for å kunne leve et godt liv. Her fins nærbutikk, barnehage, en god skole, aktivt idrettslag og et rikt kulturliv med foreninger for ethvert ønske og behov.

Eget samfunnshus til selskapelighet, div kulturelle aktiviteter og fritidsklubb er det også her, og de fantastiske turmulighetene langs Ilsengstiene har virkelig satt Ilseng på kartet.
Alt dette vitner om at frivillighet, dugnadsånd og engasjement for eget nærmiljø blomstrer på Ilseng.
Dette er kvaliteter som skaper fellesskap og samhold, som igjen gjør Ilseng til et godt sted å vokse opp og bo.
Kommunen må legge forholdene til rette og være en pådriver for at Ilseng skal kunne vokse og utvikles. Den første oppgaven kommunen må gå løs på er å rehabilitere Breidablikk skole. Breidablikk er kanskje den skolen i Stange kommune som er i aller dårligst forfatning og her må noe skje fort.
Det planlegges boligbygging også på Hamarsida av Ilseng. Barn herfra vil sannsynligvis bli elever ved Breidablikk skole. En utbygging på Ilseng fra både Stange og Hamar vil medføre behov for og mulighet til å oppgradere og utvide Breidablikk skole i framtida.

På vegne av Stange Senterparti
Kari Helene Foss

HA-tavla 24.08.19 Annonse for presentasjon av brosjyre
Dobbelklikk for større bilde


Stangeavisa 5.9.19


Trygve Magnus innom Stangeavisa

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006