Toril Støa Karseth
 

Fjøsnissen Olap (2009)
Fjøsnissen Olap

Trollgutten Trom
Trollgutten Trom


Heksa Kroko
og søster Joko

Heksa Kroko og søster Joko


Torils Jodle-CD
Jodle-CD


<<Tilbake til Ilseng.net!


Stangeprisen 2006 til Toril

av Hans Kroglund [19.11.06 13:34]
Utskriftsvennlig side

Stangeprisen ble tildelt Toril Støa Karseth for 2006. Denne kunst og kulturprisen ble opprettet i 1976. Toril har gjennom en årrekke jobbet med barn og unge innen musikk. Hun har vært med på en rekke andres plateutgivelser.Her ser vi Toril med diplomet. Foto: privat.


De siste egne utgivelsene er Trollgutten Trom og Heksa Kroko og søster Joko der alt er laget selv av tegninger, histoirie, tekster og arrangementer.


Følgende er hentet fra Stange Kommune sine hjemmesider:
Stange kommune opprettet i 1976 en kunst- og kulturpris. Stangeprisen kan tildeles personer eller foreninger med tilknytning til kommunen som har gjort en betydelig kulturell innsats.

Statuttene for tildeling er:
1.Stange kommune utdeler hvert år en kunst- og kulturpris. Prisbeløpet fastsettes i forbindelse med de årlige budsjettbehandlinger.

2.Prisen tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig kulturell eller kunstnerisk innsats. Prisvinneren må bo i eller på annen måte ha tilknytning til kommunen.

3.Innen 15. januar hvert år skal det kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmeside at begrunnete forslag på kandidater kan innsendes innen 15. februar. Endelig vedtak i saken gjøres av formannskapet. Formannskapet er ikke bundet av de innkomne forslag.

Prisutdelingen skjer på en kulturkveld før sommerferien og arrangert av kommunen. Sammen med prisen utdeles et diplom undertegnet av ordfører og rådmann.”

Følgende personer/organisasjoner har mottatt Stangeprisen:
2006 Torill Støa Karseth
2005 Magnhild og Georg Lersveen
2004 Turnekompaniet
2003 Steinar Hagen
2002 Egil M. Kristiansen
2001 Rockegruppa Return
2000 Jan Baker
1999 Aslaug Groven Michaelsen
1998 Harald Hoel
1997 Hallstein Sletten
1996 Reidun Østli
1995 Thor Ola Engen
1994 Odvar Nordli
1993 Vallset kulturstier
1992 Anne Gry og Torleif Kippersund
1991 Ole Gjestvang
1990 Tord Kr. Horne og Ole Tronsrud
1989 Yngvild Fagerheim og Olav Starheim
1988 Tangen MandskorVallset Musikkforening
1987 Bernt Carseberg
1986 Arne Arstad
1985 Oddvar Nordsveen
1984 Tordis Haugsveen
1983 Kåre Sørensens minnefond
1982 Anne Marit og Helge Heggen
1981 Stange historielag
1980 Oluf Furulund
1979 Anna Lundquist
1978 Sverre J. Mæhlum
1977 Normann Helger
1976 Steinar Sand<<Tilbake

Nye innspillinger i 2009

Det blir ny CD, DVD og bok om fjøsnissen Olap. Innspillingene starter nå i januar og blir ferdig i løpet av høsten. Da blir det platelansering på Røne Nordre før jul. Om alt går som planlagt.
Her er fjøsnissen Olap.


Denne sangen blir med på CD'en i 2009Ilseng.net/toril er levert av Kroglund Media © 2006