• Nyheter
 • Aktiviteter

 • Om koret
 • Styret
 • Medlemmer
 • Vedtekter
 • Æresmedlemmer
 • Kontakt oss

 • Gammalt fra oppsetninger
 • Tidligere styre
 • Tidligere dirigenter
 • Ilseng Barnekor
 • Ilseng Ungdomskor


GRASROTANDELEN
ISF er registrert som mottaker av grasrotandelen.
Vi håper at ALLE i bygda vår, vil gi sin støtte til Ilsengs eneste kor.
Dette kan enklest gjøres ved å bruke sms:
GRASROTANDELEN 976795555 til 2020.
Dersom du ønsker å få ordnet det hos kommisjonær, må du huske vårt org.nr! Altså: 976795555
Les mer... [ 02.04.09 16:39 ]<<Tilbake til Ilseng.net
ISF Årsberetning 2018

av Lagt inn av Hans Kroglund [14.02.19 09:34]
Utskriftsvennlig side

Ilseng Sangforening har hatt et aktivt år og i april ba vår dirigent om avløsning og vi var heldige å fikk ny dirigent. Det har vært avholdt 10 styremøter dette sangeråret. Etter styremøtene har det vært avholdt medlemsmøter.

Foto: Hans Kroglund. 02.12.2018 Romedal kirke. Ilseng Sangforening sammen med Breidablikk skole, Contrazt og Knut Østgård i et fellesnummer

ÅRSBERETNING for koråret 2018.

ILSENG SANGFORENING
STYRET
Leder: Karin Marie Maagaard
Nestleder: Elsa Nyaas
Kasserer: Ragnhild Sørlie
Styremedlem/leder i arrangementskomiteen: Ragnhild Granrud
Varamedlem: Tormod Trannum
Sekretær: Karin Karlsen

Korets møter
Det har vært avholdt 10 styremøter dette sangeråret. Etter styremøtene har det vært avholdt medlemsmøter.

DIRIGENT
Anneli Kristiansen ba i april 2018 om avløsning som korets dirigent, gr. stort arbeidspress i sin lærerstilling.
Fra 23.04,2018 var vi så heldige å få en dyktig, kunnskapsrik og god musikalsk leder i Dimitar Borissov.

MEDLEMMER
Koret hadde på det meste 23 aktive medlemmer i 2018.
Det har vært medlemmer som innimellom har hatt permisjoner.

AKTIVITETER
Koret hadde 36 øvelser i 2018.

Våren 2018:
1.januar : Varetelling på Coop-Ilseng.
10. januar : Oppstart med øvelser på Breidablikk skole.
12.februar : Årsmøtet for 2017 på Breidablikk skole.
4.mars : Årsmøtet NKØ- Karin M, Ragnhild S og Ragnhild Granrud deltok.
9-10.juni : Deltagelse på sangerfesten i Elverum-Sandbeckåret.
11.juni : Sommeravslutning på Tallholen i Romedal

Høsten 2018:
27.august: Oppstart av nytt semester på Breidablikk skole.
10.november : Vaskedugnad på Bamsebo barnehage.
2.desember :Opptreden på konserten til Contrazt i Romedal kirke
9.desember : Deltagelse på Løten musikkforenings julekonsert i Løten kirke
16.desember: Vi sang «Jula inn» i Romedal kirke.

Deltagelse ved begravelser i Romedal kirke.
1.juni: Oskar Petersen.
1.november: Arne Løvaasen.


Styret vil takke medlemmene for et flott, sosialt, lærerikt og aktivt korår.
Spesiell takk til Ruth, Ragnhild og Oddbjørn for dirigent og musikalsk støtte ved behov.
Målet for 2019 er fortsettelse av påbegynt arbeid og aktiviteter i forhold til rekruttering av flere medlemmer.

22.01.2019.
For styret i ISF
__________________________________________
Karin Karlsen
sekretær


<<Tilbake


Ilseng Sangforening

Julekonsert 02.12.18
Det blir julekonsertsøndag 02.12.18 med Contrazt i Romedal kirke.
Mer program kommer, sett av dato
Les mer... [ 13.06.18 08:00 ]
Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006