Retningslinjer for Ilseng Samfunnshus
På årsmøtet i februar 2013 ble det vedtatt retningslinjer som regulerer rettigheter og plikter for de som har kjøpt andeler i huset.
Les mer... [ 04.03.13 11:40 ]

Reviderte vedtekter pr. 13.2.2013
På grunn av omdanningen til lag/forening, er vedtektene nå endret. Du finner de gjeldende vedtekter i denne artikkelen.
Les mer... [ 14.02.13 17:20 ]