Tillitsvalgte 2019
Leder Rune Pettersen
Nestleder Jan Erik Olafsen
Kasserer Ragnhild Sørlie
Sekretær Stig Jostein Engen
Styremedlem Christin Stensli
Vara Roy Ånund Wilson og Inger Norlemann

Arrangementskomite:
Olav Enge, Aina Paulsen, Rune Lund, Grete Evensen, Einar Rud, Steffen Paulsen og Rune Bråthen.

Revisorer:
Leif Erik Grønvold og Rolv Bråthen

Ny valgkomite er foreløpig ikke valgt.
Les mer... [ 06.03.19 12:03 ]

Tillitsvalgte 2017
På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Hvem som nå bekler de ulike verv, finner du i denne artikkelen:
Leder: Rune Pettersen, tlf. 92488893
Nestleder: Jan Erik Olafsen, tlf. 91829002
Kasserer: Ragnhild Sørlie, tlf. 90091668
Sekretær: Inger Norlemann Nyhus, tlf. 48043355
Styremedlem: Christin Stensli, tlf. 48138023
1. vararepr.: Roy Ånund Wilson, tlf. 92485477
2. vararepr.: Olav Rørdam, tlf. 90584486

Arrangementskomiteen består av:
Pål Moen,Gro Anita Strande, Jonas Strande, Arve Nybakken ,Eva Johansen, Ronny Olafsen

I valgkomiteen ble følgende valgt:
Olav Rørdam, Arve Nybakken

Revisorer:
Leif Erik Grønvold og Rolv Bråthen.